На Трети Октомври се навършват 53 години от блаженото представяне пред Господа на Учителя
Александър Кръстников

Човешката глава трябва да бъде пълна със справедливост !

Небето Господарят на земята се побеждава с молитва !

Всяка мисъл за добро е молитва , а всяка гореща молитва е способна да разпръсне мъките и да накара да проникне в душите и съзнанието лъч от вечната Истина !

Ангелите
Ангелската раса, която е по – горе стояща от човешката и която има за цел да помага на изостаналото назад човечество.

Небесния мир е отражение на ангелския; духовния мир е прототип и символична проява на небесните кръгове.

Духовни напътствия и мисли за размишление, за 52 те седмици, до следващата годишнина на Учителя Кръстников

7 ма седмица : Първият човек по Божи образ и по Божие подобие. Нищо не се поменува за жива безсмъртна Божествена душа. Второто създание – вдъхна му дихание на живот, стана човек, жива душа. И Бог каза , че е друг – Единствено число, Абсолют, Господ Саваот, на Множеството ( Елохим ), на Единицата, първично дихание на живот.

Из ръкописите на Учителя

Единица . Абсолютният Бог. 

Единицата ( 1 ) е създаден на ... с човечеството на земята и с човечеството на други планети и слънца е началото на всички други числа. Буква  „ А „  е началото на всички азбуки по света.

           Човешката душа царува на земята. Може и да се самозаражда ( произхожда от земя ) или да иде от някоя планета, но тя е реално изявено – която живее ( мисли ), проявява се, представя нещо. Това е мислеща Единица. Абсолютният Бог  ( Саваот, Вишна, Творец , Парабрама ) е нейното начало ( двойка ).

         Душата се   ражда, чрез издишане на Парабрама, Савао, Бог Отец. За нашата Слънчева система крайните планити Нептун и Плутон са врата на идващите души ( жива душа ).

        Живата душа е двойна, мъж и жена. Те са били в Едем ( Рая). Първа книга Мойсея ( 2 гл. Ст.7,8 ).

        Първата глава – Сътворението на света, същата кн. Първа Мойсеева – Битие) ст.26 : Да сътворим ( множествено число – Бени Ха Елохим ) човека по Наш образ и  по Наше подобие да господарува над морските риби и над птиците небесни, и над зверовете и над добитъка и над цялата земя, и над всички гадини, които пълзят по земята ( Битие гл.1 : 26 ).

       Първият човек по Божи образ и по Божие подобие. Нищо не се поменува за жива безсмъртна Божествена душа. Второто създание – вдъхна му дихание на живот, стан ачовек жива душа. И Бог каза , че е друг – Единствено число, Абеолут, Господ Саваот, на Множеството ( Елохим ), на Единицата, първично дихание на живот.

       Аристотел би казал : Причина на причините.

12 ОКУЛТНО – МИСТИЧНИ ЗАПОВЕДИ

 1. Окултистът и мистикът се бои от Бога и изпълнява строго  неговите заповеди.
 2. Окултистът и мистикът не краде.
 3. Окултистът и мистикът не лъже.
 4. Окултистът и мистикът не убива човек или животно.
 5. Окултистът и мистикът не пие спиртни питиета и не пуши тютюн.
 6. Окултистът и мистикът не говори мръсни думи, не кълне, скромен е и кротък , като не забравя  Евангелското правило : „ Бъдете хитри като змиите, а незлобливи като гълъбите .”
 7. Окултистът и мистикът в кръчма, комарджийница и кабаре  не влиза  и с хора   за нищо и никакво караници  не създава.
 8. Окултистът и мистикът  безчинство не прави, а гдето се намира  спогажда хората, пази ред, тишина и приличие.
 9. Окултистът и мистикът не прави партизанщина, не създава сектантство, ала за повеленията на небето е готов винаги пръв да се жертва.
 10. Окултистът и мистикът зачита чуждото мнение, ала своето ,в което дълбоко е убеден не изоставя, а търси начин по благороден път с убедителност да го прокара.
 11. Окултистът и мистикът никому зло не мисли – всякога се старае по Евангелието да живее и  добро да прави.
 12. Окултистът и мистикът на брата си не завижда, а се старае  с всички сили и във всичко   благородно  да работи за царството Божие на земята.

Избрани мисли

“Вслушайте се сутрин към Невидимия свят. Той отправя повик    към всички, да работят усърдно за нравствеността в живота. И ако  някой закъснее ,в живота си ще бъде глобен. Четецо, който и да си   ти , ставай рано и се вслушвай в този мистичен глас“ 

Свята длъжност е на всеки окултен ученик да гледа зорко за телесно и душевно здраве. Казваме : телесно и душевно ,защото на земята духът е свързан с материята / тялото / и между тях има взаимодействие.

Помни ,че в природата здравето е правило, а болестта изключение.

 Ако се занимаваме всякога с благородни и чисти дела, с това си приготвяме в бъднина желязно здраве.

     Доброто настроение е всякога по-лековито от най-уместните лекове.

      Животът и тялото на всеки човек зависи от количеството на творческата животна сила. Човек ,който има такава сила е духовен капиталист.

        Божествения дух в нас гледа да приведе тялото в състояние:  а / да се съпротивлява на отрицателните и тъмни сили;   б / да спечели за човека положителни сили. По тия сили се определят от Психичното Общество духовните класове.

             Скръбта не е правило , а изключение у Бога; тя е участ в повечето случаи на човека невежа, ленив и назадничав.Понякога, обаче, Небето ни изучава чрез скръб, за да познаем радостта. По закона за смените, ако дойде неочаквано една скръб, тя сигурно ще свърши с милост и радост.

Share this page