Александър Константинов Кръстников е роден през 1879 год. в гр.Никопол .Израстнал в многодетно семейство на ветеринарен лекар баща  Константин Кръстников и майка Анна Стоева.

През 1910 год. основава с Петър Дънов окултно мистичното учение в България, но от 1911 год. П.Дънов се отделя и основава Бялото братство, а ръководител на Окултно - психичното общество в България остава Александър Константинов Кръстников .

Share this page