Прераждане и превъплащение

ПРЕРАЖДАНЕ И  ПРЕВЪПЛЪЩЕНИЕ

ОКУЛТНО – МИСТИЧНА  СТУДИЯ

                    Неотдавна в пресата /”Витлеемска звезда год.ІХ,бр.23 / се   яви съобщение за следния интересен случай:

       Белград ,18.V.1930 г.,въпреки опроверженията знае се следното :

    Преди няколко дни Югославската кралица Мария се намирала на един балкон в летния дворец в Дедение,държейки в ръцете си по-младия две и половина годишен принц Томислав.Детето неочаквано се изтръгнало от ръцете на майката си и полетяло надолу от балкона.За щастие принцът бил хванат от войника,който бил на пост под балкона.Крал Александър отпуснал на войника награда от 30 000 динария,освободил го веднага от военна служба и му определил доживотна пенсия.

Щастието на войника ,сиреч материалната доживотна издръжка ,която е необходима за един земен човешки живот, изглежда да е дошла нему от невиделица. Без труд ,без мъка и особено старание, той става вече богат, осигурен с прехрана, жилище и облекло, почтен и известен. С какво особно е заслужил това прекомерно кралско внимание? – С едно случайно по съвпадение добро. Ала дали е то случайно или се дължи на причини, криещи се в кармата (закона за възмездието ) на войника?  Окултни наши проучвания  (ако обичате приемете ги за верни ) разкриват,че в миналия си живот тоя войник имал добро сърце. През тоя си живот войникът,като човек изобщо, бил също така добър. Наистина ние виждаме неговата доброта- спасява кралското дете, но да не би да е това користно желание да се покаже твърде усърден пред началството си?

      Нашите философски размишления при тоя и много други случаи, ни навежда на мисълта ,че в природата няма нищо случайно. Целият свят ,видим и невидим, изучен и неизучен, има своя дълбок смисъл, има предназначение и разумна цел. Механичното схващане не може да обясни много въпроси на живота. Дори да приемем ,че в ограничения живот, тъй наречената цел е особена последица на биологични условия, последните не са случайни , а целесходни. Понеже мнозина не могат да узнаят дълбокото начало в развоя на света, нито развоя на нашата земна кора, те казват :тук всичко е случайност!

      Общия закон за свързаност на проявите, за връзките между причинността и субстанцията,за отношенията между необходимостта и Божествения творчески Дух, ни убеждава ,че всяко нещо си има причина.

          2. Човешката душа е безсмъртна, сиреч не се ограничава между едно рождение и смърт.”Всяка душа е безсмъртна,- дума ок.мистичния писател Алберт Велики – в силата на своята общност с Боговете.”

         Нас ни интересува окултната страна на въпроса,свързана с духовните закони.Тия факти ,що излагаме тука,могат от всеки,като Тома Близнец,да се проверяват. Ние разбираме ,че душата е индивидуална и безсмъртна.Нейният непрекъснат живот не се ограничава с това ,което на обикновен език наричаме “рождение” и “гроб”.Смъртта и безсмъртието, в своите външни взаимни отношения, са два противоположни полюси и като такива, те са алфа и омега на цикличното съществувание, и представят “Утро” и “вечер” на всяка фаза от безкрайното творение Божие въз външните планове на проявеното битие. Така,животът и смъртта образуват великата спирална ос на времето. /”Смъртта не може да е лоша, понеже е всеобща” Шилер; “ Животът е едно неопровергаемо задължение и смъртта една милостива нужда”- Ценкер; “Всеки изяжда смъртта с първата лъжица” – Винклер; “ Доказателство е за човека,че той с желанието към живота се запътва към смъртта “ – Шаукал /

В религиозна смисъл, смърт значи противното на чистото Христово учение – езичество и невежество. В космична смисъл означава унищожаване на всеки физически свят.В морално отношение смъртта е белег на отчаяние, падение и греховност. Ала смърт – в строгата смисъл на думата няма : Атемите ( тия малки слънчеви системи ) са безсмъртни, вечни и неразрушими. Какво нещо е смъртта тогава ? – Промяна на условията, при което животът на мислещата единица се запазва.    

Ние не можем да извикаме заедно с Плиний Млади.”Няма вече Богове, това е последна  вечна нощ, - свършек на света!” (Виж описанието му за загиването на Херкулан и Помпей преди 19 века - от изригването на Везувий )

         3. Ние защитаваме една висша форма на положително вярване.И това здраво обосновано вярване не е само метафизично, то е основано на добре проучени факти от делничния живот.Голямо множество учени и философи споделят нашето убеждение. Още четири века преди Христа,Платон, трябва да се счита един от най-видните представители на окултно мистичното учение. Според Платона, тялото е смъртно ,материално, физично ,а душата е безсмъртна, нематериална, ( метафизична). Двете са съединени само временно в индивидуалния живот. Платон също приема един вечен живот на самостойната разумна душа,както преди, така и след това временно съединение, той е защитник на “преселението на душите”; душите съществуват ,като “вечни идеи” при други вторични условия, още преди да влязат в човешкото тяло. Платон поддържа превъплъщението на човешката душа. Съвършения метафизичен дуализъм на Платон биде възприет по-сетне от официалната християнска църква;той съставя един влиятелен основен догмат за вярата. Преселението на душите някои черковници днес не приемат, защото не обичат да разсъждават по-дълбоко върху мъдрата Божествена наредба на света.

    Според учението на древните египтяни (1500г.доРождество Христово),съставът на човека е следният: а)Харт или физично тяло; б) Ка – двойник,Ху – разумна субстанция; в)Ба-бай – светлинна същност (сравни книгата “ Le Egiptes” от Мариус Фонтан ).

    Според Зороастър, съставът на човешкото същество е следният: а)тяло физическо; б) Нефеш – формиращо начало,изображение, Руах- душа; в)Нешма-чист дух.

    Според Овидия, един от древните посветени, съставът на човека е следният : а)тяло,преминаващо в земята; б)призрак, въртящ се около гроба,и сянка –отиваща в ада; в)дух – отиващ на небето.

    Според Парацелс, един от средновековните посветени, съставът на човека е следния: а) плът – материалната част; б)Евеструм – астралния човек с Архей или Мумия, животна душа; в) душа духовна (Виж книгата “Състояние на мъртвите”, изд.Пс.О.стр.1-26).

             Физическото тяло поддържа всички елементи,съставящи човешкото същество на земята.То включва в себе си скелета,мускулите,органите на пищеварението и всичко що влиза в състава им. Физическото тяло ,което се ръководи по начин ,в свойте функции, предявява изискванията си към съзнанието със своите физически нужди.

   Астралното тяло е това,което оживява всички елементи,съставящи човешкото същество.Астралното тяло е точен двойник (образец) на физическото.Това астрално тяло е органична реалност,макар за обикновено око невидима,владее физическите органи и техните дейни центрове и локализации.Органи на физическото тяло ,които са отредени за локално действие и връзка са: дихателните и кръвообращателните с принадлежащите им други-спомагателни.

   Съсредоточие на астрала са гърдите,а неговите функции поддържат влиянието на атмосферния въздух, преработван от дихателния апарат в жизнена сила,съсредоточена в кръвната топчица (oxyhemoglobin).Още в ХVІ век Роберт Фулд е рекъл:”Чувствената душа или елементарната (първичната )е в кръвта и се явява носител на усета,храненето, възпроизвеждането и с една реч на всички органични функции.”

  Астралното тяло е “тънка плът” както я нарича Питагор.То се управлява от чувствата и се проявява в съзнанието чрез страстите.

     Психичното същество привежда в движение съставните части на човешкия организъм.Психичното същество е в същина висш и съсредоточен център на астралното тяло. То има свои психични органи за действане и циркулация.

  Ганглийните възловати нервни агенти с психични органи;малкия мозък,главния симпатичен нерв, задната част на мозъка (антената на духовния радиоапарат) влизат в състава им. Маймонидес още в ХІІ в. Определя два вида разум:а)материален, неотделим от материята; б) разум опитен,общителен, независим от организма и изхождащ от всемирния Разум.

   Психичното същество в своите органични отправи се поддържа от влиянието на животната сила, що се пренася, чрез кръвта и се превръща на работа от малкия мозък в нервна сила. В ХVІ в.Агрипа по тоя повод пише :”Чувствата на обобщението и въображението имат своите органи в главата.Там те заемат първо място, първо седалище, обитавайки в клетъчния мозък Размисълът или способността да се размишлява заема място посред върха на главата и напокон,паметта се намира в задната част на главата.Впечатленията от минал живот се пазят в гръбначния мозък.Най-сетне съзнанието що ръководи изцяло човешкото същество , се проявява в съзнателната нервна система и нейните прибавки. Центърът на съзнанието е главата,която приема и предава радиалните вълни.Физическото тяло доставя на съзнанието материални вещества за съзнателната нервна система;астралното тяло му доставя животна сила и въодушевява това вещество;психичната разумност му доставя необходимия нервен лъчист ток.(Човешкия организъм можем да сравним сполучливо с предавателя или приемателя на радиални електромагнитни вълни,а мозъкът и нервите крият в себе си елементи, които са много сходни с частите на един радиоапарат.Нервите играят тук ролята на кондензатори, а фибрилите играят ролята на бубини.Тъй се образува един махов кръг;задните мозъчни центрове ще приемем за антена,а усилвателите това са ганглиозните клетки на сърдечните нерви. Из опити на инж.Бернард Кашински в Москва).

Хермес в неговия “Пимандър” още във втори век е писал :”Човек е смъртен по отношение на тялото ,но той е безсмъртен по отношение на духа,който съставя същината на човека.Като безсмъртен той има власт над всичко,но по отношение на материалната и смъртна част ,той е подчинен на съдбата.”

           4. От време на време, през вековете се появява някой велик учен като Китс;тънък критичен ум като Ернст Ренан; бележит художник като Флобер – хора способни да се издигнат над тълпата,да заемат такова положение, че да не ги достигнат кресливите посегателства на другите и застанали “под щита на стената”, като Платона, да усъвършенстват ценното у тях и да принесат неизмерима и ценна полза на себе си и на целия свят.”(Душа на човека –Оскар Уайлд,1910 г.)   Такива водачи на човечеството са изключение от общата маса, такива люде стоят начело.Те са избраници,които нямат еднакви души с обикновените хора, с тълпата.Те не пият вода заедно със сганта, защото “гдето пие сганта”-дума Фр.Ницше- там всички извори са отровени”.

    Откъде идат тия мъже ,нарушаващи равенството в умствено и нравствено отношение? Те търсят себе си “един други по високите върхове.Те се знаят ,макар да са далече, през гори и планини.Тям истината се открива по-лесно и много по-ясно за тях историята по рано е писала и пак ще пише.Пътят им предварително изглежда разчистен. (Учението на Моро дьоТур, че геният и лудостта са братя не е вярно.Ремкеянецът проф.Д.Михалчев- сп.Фил.преглед ІІІ,,2 стр.132,-намира ,че геният и лудостта са втори братовчеди. Докато геният е едно увеличително стъклолудият може да бъде само едно счупеноогледало:нещата в него се оглеждат, но няма правилно съчетание на образа. Без да обяснява как проф.Михалчев заключава за гения така :”Всичко свидетелствува ,че в мозъкав своеобразието на нервномозъчната организация лежи основата на  човешката гениалност.”Ако това мнение не е ремкеанското е нездраво материалитично!)

             5. Фигурата                    - наречена Печат на Соломона изобразява Вселената с   двата      триъгълника (тернера ),представящи Бога и Природатаизображение на Големия Свят /Макрокосмос / ,с тая фигура обясняват думите на Хермеса в зюмрудната скрижал :”Той се въззема от земята към небето и отново се спуска към земята, запазвайки в себе си зародиша на всички неща, както висши, така и нисши.”

  Горната фигура още представлява и тия свойства:царство,сила и слава, които действат в производителните цикли или еони.Окултно мистичната реакция на молитвата “Отче наш”, според св.Йоан Богослов, както вярно се чете от православните свещеници.Това е също съвършенството на вселената в мистичното шестодневно творчество, при което се определя изток,запад,север,юг,горе и долу.

  Калностро си е служил с три букви при следното положение:

                                                            Р

                                         L                             D

     Ако при буква  L означим свобода / фр.liberte / добродетел,която се печели по еволюционен път, положението на другите елементи ще се улесни. Кое е свързано със свободата ? – Длъжността ,която трябва да действа отгоре надолу, буква D /фр.devoir /.Положението на третия елемент става още по-ясен, намирането му се улеснява: когато действува L  над  D ,свободата над длъжността ,получава  се Р /pouvoir /- власт, която духовно уравновесява ,успокоява.

   Ако в случая с третирания от нас въпрос за Прераждане и превъплъщение,искаме да определим пътя на стремящия се нагоре дух, ние ще имаме;а/ духът,който е облякъл физическата плът на земята и се стеснява при своя тежък животу желае да е свободен; б/ духът ще трябва да изпълни своите длъжности на земята / да се съедини L и D ,ще трябва да се съединят чрез прави отсечки с Р., та да образуват триъгълник ▲ с върха нагоре.Това е вече тернера на еволюцията, възходът на духа. Триъгълник  ▼с върха надолу – това е тернера на инволюцията, слизането в плът – превъплащение.        

             6. “ Азъ не зная кой съм и какво правя”, дума Моцарт във “Фигаро”.Така може да каже и всеки човек, роден на земята, гостенин на тая планета, същество надарено с разум, но също така и със страсти, които бушуват в душата му.Ала гдето отиват праведните души, там е мъчно да отиде обикновения грешник.Грешникът е долу,той не е осъзнат, не познава себе си, греши и престъпва волята на всяка крачка.Има дълбока пропаст между дивака и гения,грешника и праведника, дявола и ангела. В тая чудна позната нам ерархия все пак има връзки, има допирни междинни точки.Бедната изоставена,чувстваща се самотна и слаба душа, подобно на Дон Жуан (Дон Жуан – Байрон, 113 песен ), ще рече един ден:”Време е да стана сериозен!Векът иска сериозност,дори в смеха.Добродетелта нарича престъпление даже играта на порок”.

   Човек трябва да се издигне (Даровитите людетова са стари,по - напреднали превъплъщаващи се души.По тоя въпрос антропософът Рудолф ЩайнерLasciensOccultep.96-97-

Казва:”Неще съмнение ,че всеки носи чертите на своите предци, понеже душевните и духовни елементи,влизащи в живота с раждането, заемат своето телесно облекло от елементите ,предадени по наследство... А тъй като виждаме прочутото име в края на поколението, това доказва ,че носителят на името се е нуждаел от цялото това поколение, за да си създаде тъкмо такова тялобез каквото не би могла

 да разцъфти неговата личност.”)

Това е предназначението му на земята.Обстоятелствата в назадничавия свят и зли духове го стесняват и връзват.Той ще трябва да се развърже. Досега е бил роб ще е необходимо да стане господар.Досега е бил едва кретащ ученик и се е учил едва удоволително. От сега нататък ще трябва да стане учител или наставник и да учи другите, по-малките свои братя. С умни хора ще е нужно да се сбира и с тях да изследва великата Истина.

    Човек е съставен от три диади (три диади = 6 + Азът ,или всичко 7 ).Тия диади са в състояние една към друга досежно пречупването към отношението, както е видно от следното:

          а/ пречупване        |       първа

          б/ отражение         |       диада         

          а/ форма електромагнетична   -|     втора

          б/ тяло физическо                      |     диада

          а/ душа животна                                    |

          б/ душа божествена                               |   трета

          в/ тяло астрално                                     |   диада

          г/ форма духовна                                   |

          д/ чист Дух ,Божествено Аз,абсолютно|

           атомично Божествена същина     

По пътя на еволюцията човек ,ще трябва да разгъне своите способности на тоя земен свят. Ако не ги разгъне достатъчно, остава му или еволюция отвъд или повторно слизане долу на земята.

             7. “И даде Адам на жена си име Ева ( живот), защото тя стана майка на всички живеещи.И направи Господ Бог на Адама и на жена му кожени дрехи, с които ги облече” (Битие,гл.3, 20-21 ).

    Животът на земята в първична форма бил пренесен от други планети преди 34 500 000 години. Тогава се е родила и нашата земя. Откакто е писана книга Битие има 15 200 години. Откакто се е родил “пръстния” Адам на земята – 90 000 години.Грехопадението на човешките прародители става на астралната област.Там е била проявена и най-голямата борба между Бялата и Черната ложа,заради подялбата на човешкия род.Изпъждането от рая и даването “кожени дрехи”,означава първото слизане  в земна плът и началото на превъплъщенията.

    И според учението на древните египтяни,човешкия род е произлязал след въстанието на ангелите против Боговете.Човешкият род се опетнил и трябвало да се изкупи чрез страдание върху земята. Човек е знаел вече какво нещо е доброто и злото.Той е бил в малък размер приличен на Бог.Съдиите в отвъдния свят,които са съдили покойника в двореца на Озирис (Баща на полезните изнамирания)са решавали, дали целта на живота е била достигната или не. Ако целта не е била достигната ,душата е трябвало да се роди отново на земята, и да почне отново своите изпити. Новото тяло ,в което се е обличала,я хвърляло в забрава (река Лета,според елинската митология)предишния живот. Животът или по-точно новата страница от вечния живот,е почвал по един план от миналото, но със скрити подробности, за да не се смущава новата животна дейност на човека.

    Вярването в превъплъщенията е всемирно.Ние намираме учението на преселението на душите във всички свещени древни книги.В южна Азия (в книгите на Веда),както и в северна Европа (в книгите на Ядес)  все тая доктрина:безсмъртната човешка душа,чиста по произход,пада в грях и за да придобие изново изгубената си чистота и съвършенство, трябва да се превъплъти последовно на земята. “До гдето една душа се намира още скрита в утробата на майка си, подлежи на многочислени раждания,защото е грешна”.(Рижи Веда,превод от проф.Вилсон, ХІ том,стр.137).

   В Индийската епохална книга Багават Гита пише: “Когато тия велики души придобият съвършенство, те не се връщат вече в тоя смъртен земен живот, в това жилище на страданията... Пътят на добродетелта е върховният път;онези,които достигат тая възвишеност, не подлежат вече на земни превъплъщения, но те тогава, тъй съвършени ,носят тела сияещи”(Багават Гита,превод Карл Вилкен).В ХІІ книга от законникът на Ману се намира едно дълго изложение за превъплъщенията.В будиската книга  Дауманада (Пътека на добродетелта) четем:” Когато твоите несъвършенства полека лека изчезнат и бъдеш избавен от злото, нама вече да се родиш на земята и влезеш в страдания.Нека мъдрия човек да духне по нечистотиите на своята душа едно след друго, от време на време, както сребролюбецът духа по нечистотата на среброто. (Според превода на Макс Мюлер).   

              8. Душата,която се превъплъщава на земята, е длъжна да научи своите уроци.”Физическият свят е училище за духовете”,дума философът Карл дьо Прел. Когато на земният жител му се отварят устата и езикът му се развърже, той ще проговори и ще отдаде слава и чест на Бога, който чрез превъплъщенията на човека да напредне и достигне съвършенство. (Ани Безънт намира и морално религиозен елемент в учението за превъплъщенията: “Ако нямаме превъплъщения за душатапише вДревната мъдрост”,София,1913г. стр.178,179),бележитата теософка тогава справедливостта и жестокостта се подиграват с безпомощността на човека.Той е само една сламка,мятана от вълните на случайните условия. Тогава Бог би се оказал досущ несправедлив,понеже създава едновременно една душа, която се ражда тъпа или престъпна,и друга ,

която иде с тънък ум или гениялни дарби.”) Човек не се владее първоначално,но когато се овладее, тогава хората около него ще се очудят.

   Философът Ем.Кант пише за своето първоначално встъпване в светското общество :”Странен и трогателен спомен:тоя салон бе първият, в който се появих 19 годишен, самичък и без подкрепа. Погледът на някоя жена бе достатъчен ,за да ме засрами.Колкото повече исках да се понравя,толкова повече ставах несръчен.

За всичко си съставях най-лъжливо мнение;или се предавах без причини,или виждах враг у някой мъж,защото ме е погледнал със суров поглед.Но все пак, всред ужасни нещастия от свенливостта ,колко хубаво бе тоя,- наистина хубав ден!”    За вътрешното естество на човека е нужно мъжество ,та да върви смело по избрания път. И когато върви с радост по тоя път и печели,тогава той се наслаждава в Божествения закон на превъплъщенията,носещ справедливост и отплата.

                  9. Душата трябва да се възпита от люлката до гроба, за да може да бъде добре осъзната при ново рождение или зад гроба. Философичния писател Лесинг в книгата си “Възпитание на човешката раса” пише:”Не е ли доказано ,че дългия и бавен път,що води човечеството от ден на ден към бъдещото му съвършенство, се уравнява с пътища по-малки и по-лесни, към които от само себе си всеки индивид,със своето присъединение към цялото, спомага в общото велико движение?... И то не може да бъде иначе.По същия начин, както човешкия род се стреми към своя напредък, така също и всеки индивид от тоя род длъжен е да пътува, кой по скоро, кой по-бавно, към една и съща насока, към едно и също съществуване. Един и същи човек може ли да бъде сладострастен евреин и същевременно християнин спиритуалист? Може ли в едно и също съществуване да прекара две съществувания?... Вярно е ,че не! Тогава защо всякой човек не може да съществува повече от един път на земята? Тая хипотеза толкова ли е смешна,защото е много стара?... или защото преди да се развали и отслабне от школите на софистите, човешкият разум се осветли от нейната светлина? Защо не съм изпълнил своя напредък, към който стигам само от страх пред наказание или от надежда за временни награди? И защо да се не върна тука, колкото е възможно по често ,за да мога да придобия  нови познания и много още опити от тоя свят? Толкоз ли малко полза ще извлека от тоя живот,щото да не мога да очаквам нещо ,което да ми бъде,като едно малко възнаграждение за труда,който ще си направя да дойда? Може ли това да се счита като причина против желанието за възвръщане на земята?Или може да забележи ,защо да се възвърнем на земята,кога нищо не помним от миналото си.Възпоминанията на моя минал живот не могат да принесат друго,освен да озлочестяват и настоящия; и после,кой може да ме увери,че това, което не помня сега,ще бъде забравено за всякога?”

    Миналото (останало назад крива отсечка от живота) е един завършен етап за душата. Когато тъкачът е изтъкал една част от своето платно,той не се връща наново да тъче върху него,но той продължава със совалката наляво и надясно да нанася нишките на вътъка върху същата основа. Тая основа е общия план на живота,върху който човешкия ум гради по нататък. Също така и бъднината е скрита за човешкото око ,та да не се смущава разумът в тъкането платното на съдбата.Човешкият разум дълбае на едно място, той е зает винаги в настоящият момент, за да не е потребно да се смущава от крясъка на странични събития и от далечни обстоятелства. Ролята на един разум е свършена, щом той съумее да извлече поуката от даден момент и не се заблуждава от околни изкушения.Една китайска подумка казва: “Една от главните длъжности на човека е да накара да засвети  с всичката си сила онова светло начало на разума, което ние получаваме от Небето”.

                    10.Камъкът тежи на мястото си.Човек не може да избегне съдбата си.Каквато участ го  залюляла ,такава го и закопала. Всяка коза за свой крак виси. Доказано е, че по-тежкия предмет от въздуха трябва фатално по закона на притеглянето ,да падне през пространството и да се забие в земята, ако е хвърлен от високо. Това е съдбата,Fatum, участта, сборът от последици на минали животи. Едно дете се ражда от родители богати,които се отличават със своя почтен живот. То расте и става човек щастлив и силен. Това дете дължи щастието на достойнството, придобито в минал живот.Друго дете се ражда при неблагоприятни условия, живее и прекарва нещастие.Това дете дължи нещастието си на недобро минало.

    Някои казват: щом се превъплъщава човек и от миналото може да определи горе долу плановете си за бъдещето, ще предпочита винаги да се ражда в богато и охолно семейство.Това не е така и по право:човек на земята, знаещ могъществото на парите,ще избере наистина богато и охолно семейство, но духът предпочита да се превъплътява в бедно семейство, гдето му е по-удобно, чрез страдания да напредва.

   Съдбата на човека може да не благоприятства, но той е длъжен – превъплътен или невъплътен да се бори. “Току речи всички хора, казва Никол, са роби ,ако не на фатализма, поне на закона на детерминизма и се водят от своето щестлавие и наклонности ,като марионетки.”

   Мектюб (тъй било писано ) -казват източните народи и поради това те повече лентяйстват ,живеят в мечти и си затварят очите пред тежки жизнени обстоятелства. У Христови ,някои последователи дълбоко е вкоренено убеждението,че веднъж изкупени чрез великата жертва на Господа Иисуса,те могат да стоят със скръстени ръце и да не работят нищо ,да не вършат вече добротворство. Жалки християни! Как може човек да остане със “изкуплението на други за негова сметка”,когато дълбоко смислената формула”Бъдете съвършени,както е съвършен    и Отец ваш на небесата” е ядката на християнското учение;тая формула предполага извършването на много усилна работа, а не фалшив фатализъм и нравствено лентяйство. Само трудолюбивия и разумно използващ живота си християнин ще дочака царството Божие.Per angusta ad augusta!

   А какво може да стори човешката воля и може ли тя да измени хода на нещата?Може ли човек да надскочи своята съдба? – Човешката воля може много неща да измени и да мине под друг един закон, закона на благодатта.Обвиняват Мохамед, че бил фаталист и не проповядвал покорност пред съдбата. Това е недоразумение.Същия Мохамед в Корана гл.ХVІІІ, ст.107 казва:”Ония, които вярват в доброто и го вършат, ще влязат в рая.”  Мохамед няма нищо общо с безгрижието на бедния арабин; също и Христос няма нищо общо с dolce far niente на италианския лацароне.

                   11. Превъплътения лукав дух Макиавели, автор на добре известната между дипломатите книга”Князът”, е писал негде една правдива мисъл:”Първия закон на всяко същество е да се запази ,да живее.Сеете бучиниш, а искате да зреят класове.”

   Учението за превъплъщението на човешката душа е извратено от Черната ложа. Това тя е направила,за да се запази сред човешката раса и да господства. Така черните /инверсивни/ братя думат:”Е добре;има превъплъщения на земята и то безкрайно множество.Хората се занимават с раждания и умирания на земята и добре правят.Не е нужно за тях да се прераждат и да търсят тесния път на Христа.Широкия път е по-удобен и от много същества добре трасиран.”

   В старо време реалната страна на всяка истина е била старателно скривана от ревнивите жреци. Така е било и със закона за карма, преселението на душите и безсмъртието.(Свидетелството на двама души е вярно” дума Евангелието.Обаче по въпроса 

за превъплъщенията има големи противоречияособенно у теософите.

Елена Петровна Блаватска казват,се превъплътила в зряло мъжко тяло ,

значи живяла е новия си живот като мъж веднага след смъртта си 8.V.1819г. Това незабавно превъплъщение е станало по нейно желание!При това духът на здравото мъжко тяло,в което старата госпожа се е настанила, е билоосвободеноот неговия притежател,който сепреместилв друго тяло. Така разправя Чарлз Ледбитер,когото теософите смятат за голям ясновидец.Ана  Безант поддържа,че превъплъщението на Ел.Блаватска не е още станало.

Кое е вярното? Има седем превъплъщения всичко и не така бързо мъжки и женски(повече мъжки. ) По-късно истината заменили със нейната сянка.”С други думи,- пише по тоя въпрос Едвин Арнолд ,в книгата си “Светлина от Египет”- реалната истина е била замъглена и на нейно място е било сложено извратеното отражение на истината. И за това,за да получи абсолютна мощ властта, станало необходимо да се формулира догмата за превъплъщението, установявайки,че върховния жрец, понтиф, хиерофант/какъвто там е бил/, е пряко въплъщение на божеството или негово превъплъщение.

   И днес дори “Буда се превъплъщава във всеки нов Далай Лама”.Преди 5-6 години, излизащия в София теософски вестник “Анхира”,разправяше измислицата, че Кришнамутри/когото Ана Безант погрешно избра за месия Христос/ ,имал над 60 превъплъщения.Така от великото ,законът за превъплъщенията като цел на нашето съвършенство, остана една крачка.

                   12. По пътя на превъплъщенията се разгаря божественото съзнание. Колкото едно разумно създание е повече съзнателно, толкова повече чувства страданията и се стреми да ги отмахне от себе си и другите.

   Трябва да се прави разлика между понятието “Мъка” и понятието “Страдание”.Мъката е участ на лош дух,лукаво същество от Черната ложа; страданието е всемирно чувство на скръб, за което пишат Русо, Гьоте, Шилер, Шатобриян, Нодье, Байрон, Ницше и др. Съзнанието на човека е горяща къпина, светлина от най-чист вид.Умът на човека е слуга на духа и крои добро или зло. Когато стигне умът до степен на разсъдък, тогава мисли само за полза. Разумът е съзнателен ум. Духът, работи с мисли. Мисълта в движението се разгаря и дава светлина от втора категория. Кога се себесъзнае мисълта, тогава е добра ,силна, възвишена. В Бог са най-чистите мисли,носени от светли Духове.Бог е най-големия рефлектор ( според масоните ,велик Архитект) във вселената. Ако Бог би се явил в чист вид, и облечен в своето светлинно одеяние, на някое разумно същество, последното ще умре от нетърпим силен блясък.

   Иисус Назарянин не е само Иешуа – “Ра “ на египтяните, “Месия” на старите евреи, “Исса” на тибетските жители / виж “Неизвестният живот на Иисуса Христа” от Николай Нотович, 1932г./, но той е Адам, врата на земния живот, Превъплътен по пътя на Еволюцията, която е закон за земята, като цар Салимски-Мелхиседек,цар на правда и мир;превъплътен като Иисус Назарянин;цар на небесна слава и земен изкупител; сега не е превъплътен нигде, а живее като величав Дух на Хималаите и управлява света.

   Христос е слънчев Дух на пълнотата земна (35 духовни класа ,според нашата окултно мистична философия),и духовете знаят и проповядват второто му идване наскоро(Виж книга “За идването на Христа”, изд.Пс.О.)

   На тайната вечеря,Господ Иисус е взел чашата /Ев.Лука гл.22,ст.20/ и рекъл:”Тая чаша е Новия завет с моята кръв, която за вас се пролива” Това е предварително изявен символ на оная голяма жертва, която Иисус потвърди с ужасната си кръстна смърт. С това Той призовава грешниците, изостаналите, отхвърлените, бедните по дух, отритнатите и жадуващите за правда, да повярват в Него и Неговото ходатайство пред Небесния Отец. С тайната вечеря, светът чува за Него; със смъртта му на кръста вижда,че той е Месия; с възкресение Христово се убеждава,че има Господ на света.Иначе, апостолите нямаше да проповядват.Иисус Христос ,умря на 35 годишна възраст и ни остави философията на 35 духовни класа,според годините Му проучена окултно.Понеже,Той бе съвършен, нашите 35 духовни класа съответстват на Неговото възможно голямо земно съвършенство. Иисус Назарянин е алфа и омега на земните неща, едничката историческа съвършена душа. Днешното познание на земната наука е достигнало до 18 духовен клас.Науката има още доста път за извървяване.(докъде изпада един човешки философ или светски учен мъдрец,отбягващ намесата на окултното и мистичното

може да ни послужи следният факт:

Ние не сме сигурни,пише Д.Михалчев в статията си Против дъновизма,като философско учение”,стр.133,кн.2,год.ІІІ,)

дали Бог съществуваследователно не намираме основание да се грижим 

за обосноваването на неговата справедливост или за моралното оправдание на неговите дела”. Това е твърде интересна констатация на изповед от нашия философ :докато мине моста(да разкритикува делата и учението на теософи и дъновисти),

той става спътник и с дявола,сиреч,без да бъде материалист,отрича като 

правоверен материалист Бог!/.

Ала човешкото сърце, жадно за правда и мир, надхвърля далеч предела на новото познание.

                    13. Целта на всяко превъплъщение, било в богата или в бедна обстановка е: да се добие мъдрост, енергичност, духовно знание, животна опитност и търпение.Мойсеевия закон изразява напълно кармата на човека – “око за око ,зъб за зъб” и още :”С каквато мярка мериш ,с такава ще ти се отмери”. Иисус Христос не отхвърли Мойсея, но го допълни и смекчи.Евреите са вярвали в превъплъщенията.”Всички души-казва се в кабалистичната книга Зохар,(Х,стр.94),подлежат в страданията на преселението ,и човеците не знаят,кои са пътищата ,предопределени от Всевишния за тях.Те не знаят, как биват съдени през всички времена,както преди да дойдат на този свят, тъй също и след като го оставят; те не знаят, колко преобразования и тайни изпитания имат нужда да прекарат. Колко души и духове дохождат на този свят и при всичко това не са все още достойни да отиват при двореца на небесния Цар.Време дойде,всички тия тайни трябва да се открият”.(Виж също :Кабала или религиозната философия на евреите, от Франск 245).

   Според Кабала,човешката душа произхожда от диференцията на Адама Протопласт (според Фабър д`Оливе –Мировия Чове),Душевното зараждане или ибур (Приспособяване) , е двойствено: или се явява нова душа от Бога или се превъплъщава по-раншна.Възвръщането на душата (преселение,кръговрат,гингул)  е същинското превъплъщение , което е закон за земята.

   Има три раздела на превъплъщаващи се души: А/ обикновен разумен човек,чиято душа се връща в един срок от 15 до 70 години прекарани отвъд;Б/Талант, способен човек, стоящ над обикновения, наставник, историческа личност, чиято душа иде на земята след един отвъден живот от 100 до 150 години;В/ Гений на човечеството, мъдрец на някоя нравствено религиозна система, издигната личност, чиято душа може да дойде едва след 500 години. Иисус (Адам Кадмон ) е свършил вече превъплъщенията си.

   Освен горното скорошно идване на обикновените души, има едно слизане на Слънчев Дух (Христос),всеки Две хиляди години, но това е тайна и слизането на такъв Дух е въпрос на съгласие със Мировата Душа.   

                    14.” Има три вида хора,:едните служат Богу,защото са го намерили; другите вечно го търсят ,защото не са го намерили.И други,които живеят без да Го търсят и без да Го намерят.Първите са и мъдри и щастливи.Вторите са мъдри, но нещастни.Последните пък са и безумни и нещастни.”В.Гьоте.

   Нашата планета е една от грешните планети във вселената ;нашата земя е най-назадничавата от цялата Слънчева система.Ето защо тука живеят главно от последната категория хора- безумни и нещастни, изкупващи чрез превъплъщения Адамов грях. За земята е станало наложително превъплъщението на всяка грешна душа:” Ето земята със своите предимства и недостатъци е цяла пред тебе! Където ти е угодно и където ти се ревне да идеш, там иди.” Душата може да се колебае,Господният Дух, пак повтаря :”Иди между богатите и могъщите, силните на тоя свят и живей между тях, но пази се да не забравиш!” Душата може пак да се колебае.Господният Дух, казва за трети път :”Иди между бедните и отхвърлените,слабите на тоя свят и живей между тях, но пази се да не се помрачиш от лоши чувства!”

   Душата непременно ще избере един път, защото това е една необходимост за нея.  Земята е голяма ,но повече пустинна.И там гдето е населена,цъфти бурена на пороците. На земята няма ангели или по-издигнато човечество (Както на Марс, Венера, Нептун и пр.);на земята няма люде с високи духовни класове,както на Слънцето;земята е истинска “долина на скръбта”. Тя е една планета ,с голям ,обширен пъкъл.На земята господари са имотните класи.А народът характеризува богатството- парите, със следните подумки:Парите баща,парите майка;Парите дават и ум;

Парите и змията излъгват; Парите силно звучат и се далеко чуват; Парите са душегубци;

Парите са като вода-имат цена над улея,а не под чарка; Парите от мъртвия жив не правят.

   Ако душата избере сиромашко семейство за своето въплъщение,тя ще се наказва на тоя свят, а отвъдще бъде добре. Народът е против сиромашията и народът по тоя начин бяга от скръбта, мъката и сиромашията. Иска се голямо мъжество ,за да бъде почтен сиромах. (Сравни разказа “Серафим” от бълг.писател Йордан Йовков).Народът характеризира сиромашията със следните подумки:Сиромаси гладни, ала правото си сакали;

Сиромасите си горят свещите,да смятат на болярите парите;

Сиромах видиш ли натъпчи го в калта;

Сиромах човек,от глад спи;Сиромах човек,готов дявол; Сиромашията е най-тежка болест; Сиромашията не е играчка;

   Превъплътяващата се душа ,водена от по-напреднал Божествен дух, има за цел щастието, но което може да бъде не променливо, а постоянно:

                     15.” И извика Господ Бог на Адама и му рече: (Адаме,где си?/Битие ІІІ,9)  Адам Белиял(Велияр),който се проявява,чрез петте разрушителни принципи в долния подземен свят,представя Адам обвивка,клетка, същество останало твърде много назад в нравствено отношение.

   И лукавите духове,макар да са отделна категория същества ,също се превъплъщават на земята, та да може един ден по пътя на еволюцията,да достигнат човешката раса и се покорят на Божеството.И на тия първични души Господ Бог казва:”Адаме, где си?” А тия души подобни на Адамовата са голи (разбирай в духовна смисъл!)

                     16.”Да живее Рувим и да не умира, и Симеон да бъде многоброен.”(V книга Мойсеева,гл.33,ст.6 ) Бащата Израил благославя чедата си и им пожелава безсмъртие(на Рувима) и населеност (на Симеона).

   Как може да бъде човек на земята безсмъртен ,ако не чрез наследниците си? Ала това е вече пожелание и благословение за втория син(Симеона). Стария Израил прави разлика и разграничава едното благопожелание на другото.Безсмъртието,което бащата иска за първородния син,Кабала разбира,като много вековност, чрез превъплъщения.

                     17.”Род прехожда и род дохожда, а земята пребъдва довека”, (Еклисиаст или Проповедник,гл.І,ст.4).” Каквото е било,пак ще бъде, и каквото се е правило,пак ще се прави- няма нищо ново под слънцето “ (Еклисиаст гл.І,ст.9 ).

Така пише Соломон ,еврейският мъдър цар, - сегашния проф.Айнщайн,създател на теорията за относителността.

   Род иде,прихожда и отхожда само,чрез своите личности хора. Людете се превъплъщават ,чрез рода си.Превъплъщението е факт, разгледано в областта на живата Природа; превъплъщението е закон в областта на човека,чрез това превъплъщение човек се доближава до друг един закон – оня на благодатта;превъплъщението е начало,чрез които добрият съзнателен дух се бори на страната на Бялата ложа.

   “Общият напредък съществува вредом-дума д-р Ж.Анкос,- но всяко човешко същество свободно действува в кръга на своята съдба.”

                    18. “Видях тогава,че погребваха нечестивци, че идваха (отново според еврейския текст ) и отхождаха от светото място и биваха забравяни в града, гдето тъй постъпваха.И това е суета.”(Еклисиаст 18,10).

   Бог,чрез любовта си към човечеството работи в положителна смисъл,човек по своя многовековен опит може да направи да не работи поне в отрицателен смисъл, сиреч за него е достатъчно да не прави поне зло. Нечестивците са упорити във злото. Те идват на земята и отминават, за да дойдат пак при нови обстоятелства. Тяхното упорство на светлото,чистото, доброто, красивото и мъдрото, създава им карма (отплата),която определя отношенията на малкото аз, към Голямотодотогава, докато първото разбере окончателно всестранно Второто.

                     19. “Ние ще умрем и ще станем като разляна на земята вода, която не може да се събере; но Бог не желае да погуби душата и се грижи да не отхвърли от Себе си и отхвърления.”(ІІ книга Царства 14,14 ).

  “Разлени ще останем ,като вода след смъртта ни – това е вече безсилието ни да се боримс отвъд световните условия.Първата и най-главна добродетел на Бога към човеците е любовта. Тя не желае да погуби човешката душа.Любовта е връзката между Бога и хората. Последните приличат на цветя с венчета.Цветето трябва да разтвори своята чашка за Божествената любов и да се упои от нейната животинска влага. От съчетанието на Истината и Живота се ражда Любовта.Красотата е само външен образ на Любовта.Ние не вярваме в себе си,че ще умрем.Нашето съзнание не допуска това. В човека,когато излезе от нечестивия живот : а/ Носът е символ на дейна интелигентност; б/ Ръцете тъкат дрехата на духовния живот; в/Краката са основата на жизненото платно; г/ Ушите възприемат мъдростта; д/ Очите виждат Истината; е/Устата е за славословие и за израз на любовта ,чрез Словото.

                    20. “Гол излязох от утробата на майка си,гол и ще се завърна.Господ даде,Господ и взе;(както бе угодно Господу, тъй и стана), да бъде благословено името Господне!” (кн.Йов,гл.І,21).

   Съдбата на Йов нам не е никак понятна без закона за преселението на душата. Йов,образец на търпение и набожност,бива хвърлен (за “кеф” Божи или защо?) в лапите на Сатана. Този Йов е човек непорочен,справедлив,богобоязлив и отбягващ злото. Тогава какво му липства? Ако е имало търпение,това се доказва чрез живота му и Бог е могъл да го знае. За удоволствие на Сатана,една праведна душа,веднъж спасена, не може безпричинно да се наказва и измъчва.

   Ала Йов може да има сигурно някой недостатък,за който небето нищо не казва.Дошъл от утробата на майка си “гол”- това е земен факт не само за Йова- той не може да разчита на земното богатство ,в което живее. За да се утвърди в богатството и да спечели съвършенството, той отново страда. И трагизмът на неговата душа ни наумява за друга една,още по-голяма,Новозаветна- оная на Иисуса Назарянина.

                     21. Няма  нужда човек да се измайва през време на своето земно въплащение.”Времето е пари”, думат англичаните, характеризувайки с нещо много ценно земно “времето”,като понятие,което не трябва да се изгубва из пред очи. А що трябва да стори човек,за да не губи духовните си класове и времето си? – Да се труди със всички свои умствени и душевни сили ,да напредва към пътя на усъвършенстване.”Бъдете съвършени,както е съвършен и Отец ваш на небесата”,препоръчва Иисус Христос.За да се изпълни тая величава формула на живота, необходимо е да се работи във времето и пространството.В света има три състояния на живота: а) активно /положително/;б) пасивно/отрицателно/; в)средно /уравновесено/.И в едно семейство (виж моята книга”За семейството и детето”,издание на Пс.О.),мъжът представя активното начало, но той прави отстъпки пред законите, обичаите и наредбите на племето, та волята му става отрицателна.Земята,която привлича и обединява съществата и предметите,намиращи се в нея, става по отношение на Слънцето от активна на пасивна. В движението на природните сили се извършва една постоянна работа,за която се изисква част от вечността – време. Думата “материя”, обяснява Луи Лукас, означава пасивност на движението, както думата “сила”(енергия) означава активност.

Слизането на духа в материята е синоним на напредничава материализация.

Съзнанието се проявява чрез материята и я разработва във все по-удобни и по- красиви форми.В растителното царство,когато настъпи зимата, животната сила, която оживотворява растителността, слиза в корените. Листата падат на земята и проявеното чрез растението “съзнание”, се оттегля от вън на вътре; то заспива и почива,като чака един подтик, що го пробужда през пролетта и го кара да влезе отново в действие.

   В животинското царство стават същите промени.Поповата лъжичка например ,се променя до толкова, че не може да се познае в образа на жабата. Отвратителната и ограничената форма на гъсеницата “възкръсва” в прекрасна пеперуда.

   Един и същи закон за смените действува в природата за низшите и висшите същества. Човешкото тяло с неговите милиони клетки се обновява за 7 години коренно. То не е далеч от онова, що казва Херберт Спенсър в своите “Първи принципи”: материята е неразрушима и силата е постоянна .Според окултно-мистичното учение,целта на едно разумно същество,създадено от природата е следната: да произведе по-висша сила от тая,с която разполага в настоящия момент.

                     22. В Евангелие Йоаново,гл.9, ст.1-4, се разглежда един интересен случай на излекуване слепороден. Учениците Иисусови, които са вървели в превъплъщенията,задават въпрос:”поради чий грях,негов или на родителите му, той се е родил сляп?”  Ако се касае за родителския грях,последния може да ни обясни слепотата,предадена по наследство. Но и това е недопустимо: днес  медицината знае,че слепотата не се предава от родители на чеда. Слепи родители раждат окати деца. Другият въпрос (негов на слепеца грях),не може да се обясни от чисто земно(човешко) гледище:абсурдно е да се наказва човек(да се роди сляп), преди да е направил грях,нещо което не е станало на земята. С други думи: грехът е станал преди раждането.Псалмопевецът Давид в псалм 50,ст.7 се изповядва:”Ето в беззаконие съм заченат и в грях ме е родила майка ми”.Как ще го роди в грях майка му? Защо ще се роди човек сляп,когато няма видима,осезаема причина за това? Закономерността на явленията се нарушава без закона за превъплъщенията. Бог на любовта изглежда несправедлив,без тоя закон на правда и отплата.

                     23. В книга на пророк Малахия,гл.4,ст.5 пише:”Ето аз ще пратя при вас пророка Илия, преди да настъпи денят Господен – велик и страшен”. В Евангелие Матея гл.17,ст.10-13, се обяснява,че Илия е бил същия Йоан.Стих13 от същата глава текстуално казва:”Тогава учениците разбраха,че им говори за Йоана Кръстителя”.

       В Гърция, учението за превъплъщенията изглежда не е било масово познато;в Израил,благодарение на Мойсея,пророците и Кабала, идеята за метапсихоза добива характер на всенародно вярване. И Долормел в своето много важно съчинение върху старите тайни е прав,пишейки:”От най –стари времена, посветените узнаха единството на Бога,безконечността на обитаемите светове, и нашите последовни съществувания по тия светове.”

                     24. В Евангелие Матея, гл.17,ст.1-3,се говори за преображението Иисусово на планината Тавор,при което лицето му светнало като Слънце, а дрехите му станали бели като светлина.При това се явили Мойсей и Илия и разговаряли с Господа. Това място от Евангелието различно се тълкува.Има черковници сектанти,които отричат явяването и разговарянето на духове и твърдят :явяването на Мойсея и Илия е било само картинно.Е добре :картините ни дават само идеи, те обаче, не говорят.На това чудесно явление е имало и разговор между Господа,като представител на Новия завет и Мойсея,като представител на Стария завет, и Йоан – посредникът между двата ,звеното между двата нравствени закони.

   Други черковници думат: Иоан и Илия не са били една и съща душа, тука става дума само за Илия.Ние обаче казваме :Илия, явяващ се в 17 глава Ев. от Матея на Преображението Господне, е същият Йоан Кръстител , за когото се разправя в прежната 14 глава на Ев. Матея, че е бил умъртвен от Ирода. След смъртта си като Дух се явява в образа на Илия.

   И (ако приемем това) лицата около Илия Тесветитеца и при Йоана Кръстител : Иродияда е превъплътена Иезавел, а Ахав ІІІ книга Царства (гл.16, 29-31) е същия Ирод. А Илия Тесвитец задето заповяда да заколят Вааловите пророци(жреци)- глава 18, ст.40, ІІІ книга Царе, - трябваше да му се плати със същата монета – и него заклаха при Ирода в друго превъплъщение на Йоан.

                     25. В изкушенията, с които еврейските книжници, садукеи и фарисеи са искали явно да оплетат  Иисуса Назарянина, се съглеждат следите на учението за преселението на душите (гилгул).Иисус е минавал между народа за голям пророк, въпреки клеветите, одумките и злословията на хората около Синедриона, фарисейския и садукейския “квас”. В Кесария Филипова Иисус (Евангелие Матея гл.16), пита учениците си :” За кого ме човеците мислят – мене ,Сина Човечески ?”  

   Тоя въпрос и последвалите отговори не биха имали никакъв смисъл, ако еврейският народ и малкото тогава Иисусово общество не вярваха в превъплъщенията. Иисусовите ученици отговарят : едни те имат за Йоана Кръстителя (умрял вече, 14 гл. същото Евангелие), други – за Илия; трети за Иеремия или за едного от пророците.

   Симон Петър, който е имал особно страхопочитание към Иисуса Назарянина, отговаря по интуиция : “Ти си Христос, синът на живия Бог”. С тия думи той е искал да рече :ти си завършил вече своя физичен кръговрат, ти нямаш вече нужда от превъплъщения, ти си Лъч от Духовното Слънце.

                     26. Най-голямата полза от прилагането в живота идеята, че има превъплъщения ще бъде именно тая: тоя закон, окултен по своя произход, единствено приложим, за ниско стоящи планети от нашата, ще ни избави от лошото мнение, че Бог е създал  неравенствата и че е несправедлив към своите чеда – човеците.

   Мнозина човеци живеят без да мислят за превъплъщения или прераждане. Ала възмутителната мизерия, отвратителното безобразие на душите, отчаяние и глад сред модерните общества  вълнува разсъдливия човек и го кара страшно да се оплаква. Хората ,които искат да се борят със злото , трябва да знаят причините за това зло .Ала те биха били безпомощни , ако не знаят закона за превъплъщенията.

   Ако съвременният човек иска да преустрои обществото , той трябва да знае ,че установените закони се нарушават от два вида духове : А/ ония, които работят като наставници – ангели, желаещи още по-добро; Б/ ония, които постоянно се превъплъщават по пещерите и глъбините на земните подземия и идват да нарушат земния ред.

   Законът за преселение на душите има значение дотолкова, доколкото води към добре разбран индивидуализъм. Да запази “себе си “ – това е формула на лукавите духове; “ да запази себе си в служба на другите”, - това е формула на светиите и ангелите.

   Най-добрият от родените бедни никога не благодарят за стореното тям добро. Чрез закона за тяхно добро, сърцето им се смекчава и те разбират, че положението им е заслужено и че, ако искат промяна към по-добро и изгодно положение, необходимо е не да са бунтовници, а да се покаят и да се покорят пред Бога.

   Истинското величие на човека се състои в това: не какво е мислил за съвършенството и прераждането си , а какво притежава  през вековете от превъплъщенията си Мисълта, че живее само един път на земята и че няма време да догони съвършенството на идеала Христов, смазва човека. Видимото,но необяснено окултно неравенство извежда на един фалшив и затворен път. Законите у нас от голяма грижа за запазване чистотата на “православната църква”, неволно се обявяват против свободна и правдива критика – има превъплъщения.

   Много силни личности, чрез ясновидство (тяхно или чуждо) биха могли да узнаят, какви са били и къде отиват, като разберат минало световната си карма и се издигнат над дребнавостите в живота.

   Във всяко общество има по-възпитани, както има и по-учени. И едните и другите ,чрез миналото си са подготвили настоящето: възпитаните са добили надмощие, чрез повече превъплъщения; учените са станали такива чрез минал житейски труд.

   Всички настоящи човешки закони са временни.Здрави са тия що почиват на закона за карма.

   Обществото загрубява повече от честото прилагане на наказания, без да се взема в съображение превъплътен живот. Престъпленията идват от пъкала. Милостта идва от рая. Правосъдието трябва да изслуша и двете страни.

   Държавата занапред ще произвежда полезното . Отделните личности чрез разумно подбрани превъплъщения ще създават духовно прекрасното.

   Днес буквалното разбиране на св.Писание е взело връх. Животът на християнина е материалистичен. При здраво тълкуване закона за превъплъщенията, св.Писание ще служи на човека.

                     27. Ани Безант, писателка и председателка на Теософското общество, в една своя лекция за превъплъщенията разправя следното. Един англичанин, който посетил Бенарес, като говорел за ученията на индуската вяра, казал ,че те не могат да се разбират от невежествените маси на народа. Друг приятел, който бил с този господин казал : “добре, можете да опитате това, като узнаете от онзи зидар, защо зида тухлите , а вие се разхождате в хубаво палто и шапка.” Англичанинът проговорил на зидаря и му задал въпроса. Отговорът на зидаря бил: “ Защото в последния си живот съм живял по такъв начин, че станало необходимо в тоя живот да зидам тухли. Вие сте живели в по-добро направление, но ако аз извърша работата си добре сега, ще се родя в по-добро положение следващия път.” “Ясно е – прибавя ,Ани Безант – че тоя зидар е имал по-добра идея за тази доктрина по превъплъщението, отколкото господинът, за когото изпърво споменахме.” Някои хора помнят своето превъплъщение.Но защо не всички? – Човек трябва да се издигне религиозно, да води тих, добър, смирен и свят живот, за да намери връзката на сегашното с миналото преди люлката. По изкуствен начин, чрез масмеричен транс (вижразказапо-долу), както е правил опити Алберт де Роша в Париж, проф. Флурнуада, Ферн.Колавида, Луи Гастен, съзнанието на човека е могло да се прехвърли в друго по-раншно въплъщение и да се изучи живота тогава. Обикновено, нашият мозък е приспособен за дневните впечатления на сегашното и по – раншните случки и събития остават затрупани в подсъзнанието. Отделни моменти от минали животи могат да излязат в повърхността на съзнанието и да ни дават интересни картини. Особено на сън, в тъй наречените “пророчески сънища”, ние виждаме места и лица, които никой път през тоя земен живот не сме срещали.

                      ИЗЧЕЗНАЛОТО  ЗАВЕЩАНИЕ

                            (Окултно  мистичен  разказ )

         Мариета и Гастон Лерои, деца на французин, преселник в Канада, се завърнаха във Франция след смъртта на баща им. Когато слязоха на пристанището в Кале, те имаха всичко около 60 долара, с които трябваше да се обзаведат в родината, която виждаха за първи път. Те знаехаче в околностите на Корвини родителите на майка им са оставили

 грамадно имение без завещание. Те се бяха отказали от нея по официален ред, заради бягството и по авантюриста Лероа и децата нямаха право 

да наследят имението

Минаха няколко месеца в безплодни постъпки и разпитвания.Шестдесетте долара бяха на свършване. Мариета и Гастон седяха в една кръчма в Корвик и обмисляха да се завърнат ли в Париж и какво да правят там.

Кръчмата бе празна.

Пороен есенен дъжд се изливаше като из ведро

В кръчмата влезе един страшно измокрен около40 годишен мъж 

с черни надвиснали вежди и светещи очи. След като свали връхната си дреха и поръча чай,той се вгледа

 в любопитно наблюдаващите го сирачета и каза :

    - Е, деца! Какво стана с наследството?

  Братът и сестрата бяха учудени. Отде този непознат човеккогото виждаха за първи път,

може да знае че те търсят някакво наследство ?

   - Отдавна исках да ви помогна, - каза непознатият ,- но бях много зает. Впрочем и сега не е късно.

  Той се доближи до Мариетауловия за ръцете и след това направи 

няколко странни движения пред лицето и .

Мариета започна да гледа със чужд,плашещ брат и поглед и скоро заспа.

   - На колко сте години? – запита чудноватия господин.

    - На 21.

–  Вие се връщате към миналото.Сега сте на14.   

Мариета започна да разправя,че се връща от училище,споменавайки

 имената на своите някогашни учители и съученички.

   - Вие сте на 10 години.

...     .....    ...   ....   ...

   - Вие сте на 5 години.   Мариета започна да говори на детски,почти на бебешки език и да се 

разправя с починалата преди 15 години нейна бавачка.

След това настъпи мълчание,което се нарушаваше само от 

гласа на хипнотизатора.Той даде знак с очи на кръчмаря,

който го веднага разбра,заключи входната врата и

 намали светлината на лампите.

Настъпи тържествен момент,в който медиума прехвърля 

минутата на раждането и се вижда като волен дух в пространството. 

 Мълчание.

   Хипнотизаторът казва :

   - Вие сте във времето преди 30 години!

Пак мълчание.

-Влезте в имението.Ето старият човек до камината.

Той е дядо ви,а старата дама,връщаща се от черква 

с молитвеник в ръце,баба ви.

Наложете им мислено да говорят за завещанието.

   Чувате ли ги?

   - Да.

Дълга пауза.

   - Защо се вълнуват? Какво чухте?

   - Завещанието е в полза на децата, ако Амалия има такива,

и то е връчено на адвоката Перие.

   - Напуснете дома на старците! Върнете се! Къде е Перие?

   - Той почива в гробищата на Сен Клу.

   - А завещанието ?

   - В библиотеката на сина му. В един голям том с надписКласици”.

   - Излезте на улицата и вижте адреса.!

   - Рю де ла Кроа 14.

   - Разберете в кой град се намирате.

   - В ... Безансон.

   Бавно и внимателно Мариета бе върната отново до възрастта, която имаше.

Нейните показания се оказаха верни,но тя и брат и 

никога вече не видяха своя тайнствен благодетел.                                                        

          В-кКамбана” 4231

                     28. Св.Августин в една своя книга с учудване се запитва: “Дали не съм живял на друго място преди да вляза в утробата на майка си ?” Св.Иероним положително уверява :”Преселението на душите е едно учение , което от най-стари времена тайно е предавано, като една вътрешна истина и по предание, което при това не трябваше да се доверява , освен на едно малко число отбрани”. Ориген, твърде начетен мъж и добър християнски философ, дума за превъплъщението , че доставя едничките ясни обяснения и прави понятно някои особено тъмни библейски разкази, като например разказа за борбата между Иакова и Исава в утробата на майка им. По тоя повод Ориген заключава: “ Подобни обстоятелства, които биха докарали съмнение или недоверие върху Божествената справедливост, ако не бяха оправдани от добрите или лоши дела, извършени в някои минали съществувания.”

   Лактанций, Арий, Мани, Гричери, Назиянски са вярвали, че душата на човека се превъплъщава.

                     29. Люде на науката, учени мъже също са подържали учението за превъплъщението.Ето някои от тях: Теофаст Б. Парацелз, Дюпон, де Немур, Долормел, Лаватер, Фонтенел, Джордано Бруно, Фихте Шлегел, Баланш, Ван Хелмон, Кардан, Постел,Боппе, де Бретон, Карл Фурие, Жан де Монтал, Жуфроа, Сави, Шатобриан, Сен Мартен, де Кодър, Балзак, Ланже, Кавур, Масимо д`Дазечлио, сър Хюнфрей Деви, Жорж Зано, Карл Идинг, Виктор Юго, Шели, Тенисън, Хефне, К.Фламарион, В.Сарду, Пезапи, Пелетан, Луи Фигие, Лесинг, Артур Шопенхауер, сър Оливър Лодж, Хъксли, Робърт Оуен, М.Матерлинг, Флурнуа, Жоливе Костило и др.

    Елена Смит си спомня, че е била индуска княгиня Симандини,

лицето и се променя, движенията и стават други, говорът изменентя говори на индийски диалект.

По тоя повод проф.Фиурнуа пише :(DeUndesalaplaneteMarsстр.275)” Ако въображението на Елена би могло да се възстанови според общите известия, носещи се в нашата атмосфера на цивилизована страна, нравите, обичаите и сцените на Изток,не виждам,как и от где би могло

 да нахлуе у нея знанието на езика и на известни малко 

забележителни епизоди от историята на Индия.

   И чрез людете на науката се повтаря и потвърждава тая истина : законът за превъплъщенията е верен и чрез него също се прославя мъдрия и справедлив Отец.Макар и бавно, съвременната наука върви по пътя на признанието на тая истина.

                     30. Душата се превъплъщава в един избран или посочен дом, между родители, които са длъжни да и дадат добро възпитание, което сетне църквата, училището и обществото ще продължат. Родителите са призвани да дадат това възпитание, за да предизвикат в малкото момче или момиче изпълнението на Синайската заповед:”Почитай баща си и майка си, за да си дълголетен на земята”.Ала по някой път ,ако бащата е пияница или майката проститутка, съмнително е дали ще се даде добра отхрана на подрастващото у тях поколение. Ето защо е нужно да се възпитават обществено и родителите, като се възпитават техните деца.

   Душата носи в зародиш характера от миналото.Сам Смайлс в книгата си “Сам си помагай” ето що пише за тоя душевен комплекс- характера: “ Той зависи от много условия, които пък се намират в по-малкото или в по-голяма зависимост от всеки индивид. Не се минава ден, който да не дисциплинира характера ни било в добро, било в злото.Няма действие, колкото и просто да ни се струва то ,което да не влече след себе си някои последици, също както няма косъм, който да не хвърля своята сянка”. В характера се крият много тъмни страни, които могат да съборят или издигнат дадена личност.

   Човек се скарва с човека за дреболия, изважда кама или револвер и го убива.Защо? Виновни ли са родителите на убиеца? Виновно ли е училището? Виновна ли е църквата? Виновно ли е обществото за тоя грях? Може би отчасти тия институти са виновни, но главната виновност е на личността. От миналото тя има нещо заплетено в отношенията си с жертвата, затова всяко възпитание и всяка грижа на околните се явява безпомощна : човек се стреми сякаш по някое нанадолнище фатално, неузнато, без да е в състояние да вземе мерки или да предвиди злото, на което става жертва.

   Друг пример.Иисус Назарянин бе възпитан отлично. Той гледаше да възпита също и да облагороди еврейския народ, а чрез него и другите народи. Иисус бе осъден от злобата и мъстта на старото еврейство на кръстна позорна смърт. Той не заслужаваше това и в Гетсиманската градина се молеше с кървава пот на Небесния баща “ ако е възможно да размине тая чаша”, беше ли Небесния баща така жесток да жертва своя Син или Той сам искаше драговолно да умре? От Евангелието знаем ,че Исус се подчини на бащината воля, но миналото на Иисуса ни показва, че Той бе един, родоначалник на цялото човечество, което трябваше да се изкупи.

   Така има съдбовни неща в едно превъплъщение, които са необясними от нашия разум, що проучва нещата едностранчиво,разглежда само една страница от Книгата на съдбините.Само пълнотата на духа можа да обясни Гордиевите възли на човешкия живот.

Всичко действително   е разумно”, дума великият ирационалист Хегел. Под понятието висше разумно ние разбираме Божеството, Творческия Дух. Действително, според Хегел, е само необходимото. С други думи, необходимото е разумно. Тяло и душа, материя и духовно началоето необходимото, разумното, действителното.Чистиятдух, който престава да бъде необходим за земята след 

смъртта на обитаваното тяло (според материалистите и духът умира), не престава да си разумен, действителен и необходим на самото свое

 място отвъд, в собствената си среда. Диалектичното развитие е присъщо и на двата святавидим и невидим.

                     31. Законът за карма (възмездието) и законът за любовта се преплитат сред човечеството.На земята има около два милиарда човеци, или по право – същества носещи човешки образ. От тия същества 40% са човешки души, 20 % природни духове и 40 % лукави духове или проводници на такива. Ако дойде Христос (както се очаква) 50 % могат да се спасят от тия 2000 милиона, останалите ще чакат друго размътване на Мировата Витезда. А всеки лукав дух от пъкала, докато дойде в плът на земята, ще чака от 450 до 500 години.

   Ето защо на земята има толкова слепи, куци, болни, недъгави, слабоумни, злобни и мръсни “човеци”. Права е мисълта на Фридрих Шилер :” Любовта и гладът управляват света.” Гладът – това е кармично явление , което се спуска от островите на отчаянието като бурен вятър върху човешкия кораб и той мъчно може да устои на грамадните вълни. Любовта – това е небесен подарък, що укрепява, що утешава бедния човешки род и го зарадва неизказано.

   Въплътената душа – човек трябва много да внимава ,за да може да се справи умело с тия два закона.

   Върви беден дрипав старец по улицата. Ако проучим миналия му живот (миналото превъплъщение), вероятно ще разберем че неговата сегашна сиромашия е тъкмо резултат на някои негови “ тежки грехове” тогава и ако се водим само по закона за възмездието (карма), ние няма да помогнем             нищо на бедняка, а ще отминем казвайки :”каквото е дробил да- сърба.” Ала ако размислим, че може и ние самите да изпаднем при същите неблагоприятни обстоятелства, че може и ние да сторим грях или грешка и че законът със същата строгост ще се приложи и към самите нас, тогава ще помогнем на стареца и ще го зарадваме. Християнската религия, ако превъзхожда другите религии по нещо – това е само чрез любовта. Християнството е религия на изкуплението. Нейният основател Иисус Христос се жертвува за човечеството умирайки на кръста.С това пожертвование той показа : а) величавата си любов към братята човеци; б)изкупи Адамовия грях, свързан с превъплъщенията; в )даде първия пример на един по-смислен живот ,чрез любовта към ближния.

          32. Ако сравним “теорията за относителността “ на учения проф.Айщайн с Еклисиаст (Библия), ще видим, че “Суета, суета и всяческая суета” е религиозен израз на онова ,което големия учен на наши дни тъй обосновано изтъкна.Ако щете да приемете цар Соломон е превъплътен в образа на Айнщайн.

   Ако сравним “Весела наука “ на Фридрих Ницше с философията на Епикур, (314-270пр.Хр.)ще намерим много сходни неща .Ако щете да приемете ,Ницше е превъплътен Епикур. Ако сравним философията на реалистичния философ и основател на етиката Сократ 470-400 пр.Хр. с художествените творби  на граф Лев Николоевич Толстой, ще намерим пълно сходство.Ние твърдим (а вие ако обичате приемете ),че Л.Н.Толстой е превъплътен Сократ.

   Ако сравним живота на геометъра Архимед, който измислил лоста и палеше флотата на римляните, чрез вглъбнати огледала, с живота на бележития изобретател Том Алва Едисон, ще забележим голямо сходство. Ако щете приемете, че Архимед се е превъплътил в образа на Едисона.

   Като изучим основно живота на деиста Волтер, живял през време на Френската революция, с живота на Ленин, ще забележим пълно сходство.Ленин е същия Волтер.

   Като изучим живота на поп Богомил преди падането на ІІ българско царство и го сравним с живота на Петър Дънов, основател на религиозното общество “Бяло братство”, ще имаме пълно сходство и ще трябва бездруго да приемем ,че това е един и същ дух.

   Изучавайки така последователно людете, ние ще се натъкнем на интересни сходни души, които не са нищо друго, а превъплътени личности : Ханибал – Наполеон Бонапард, Троцки – австрийски император преди 300 години, Мусолини – весталка от римско време в храма Капитолий, Лойд Джордж – Робеспиер, Джерджински( руски основател на чекета)- Марат от френската революция, Николай ІІ Романов – Людовик ІV, гилотиниран през време на френската революция,Васили българоубиец – Венизелос гръцки министър, Кемал паша – турски султан и пр.

   Как да се изучи едно превъплъщение ? – Духовете ,както и личностите, се изучават: а) по делата; б) по сиянието (аурата) в даден момент; в) чрез ясновидство от 1-2 опитни ясновидци; г) чрез месмеричен сън и възръждане последовно личността в миналото.

                     33. Как да определим една мислеща душа, отдалечена от духовната светлина, страдаща в самота, безпомощна в един океан от скърби? – Тя простира ръце към Бога.Тая душа е към Него,като жадна земя. Тя иска да бъде чута от нейния Господ.Тя изнемогва. Душата иска да открие Господ Бог лицето си , за да не достигне до отчаянието в подземния свят.Тая душа търси милостта Божия, защото на нея уповава. Тя иска Господ да и посочи пътя, по който да върви. Тя иска това защото не я радва досегашното незадоволително състояние.Ето тая душа е готова да тръгне из тесния път – направо към Христа.

   В.Юго в своята автобиография дума : “В утробата на майка си съм вършил глупости”. Тоя афоризъм всеки може да вземе правдиво за себе си.

   В утробата на майката детето образува първо крайниците, сетне главата, сърцето и най-после гърдите. Белия дроб образува най-сетне. Ала в тоя бял дроб, гдето има кислород и се изтиква въглерод, ще се посели Божия Дух. Когато стане в първи духовен клас, тогава се засилва в него тоя Дух, който го води към новорождение и прераждане.Ако превъплъщението е път на еволюцията, прераждането е един съкровен революционен акт. В утробата на майката душата на човека работи подсъзнателно.Ако една душа се подчинява на закона за кръговрата – гилгул- тя минава седем превъплъщения (по пет духовни класа) и стига пълно очистване в 35 духовен клас,земното съвършенство, възможната земна пълнота.Също така работи първоначално подсъзнателно и духът, що слиза в човека.(св.Дух, що гарантира безсмъртието на човешката душа). Тоя дух се присажда към една човешка душа 7 години или на 14(ибур)с цел да стане съвършена човешката душа, да напредне по-бързо.

   Веднъж на 2000 години идва Христос .Това е именно Синът, който благоволява да открие тайната на по-малките Синове Божии. Тия малките са Неговите апостоли, на които очите са блажени да го видят.(Евангелие Лука, гл.10, ст.2).

   Законът на благодатта (чрез Христа), владее над издигнатите човеци; законът на кармата (чрез обикновеното превъплъщение) владее над обикновените хора. И това не е мярка, която се прилага само за тоя свят.Човек е свързан със света на духовете, и духът не може да умре, но се грижи за своя постепенен напредък, като гледа да мине от карма към благодат.

   Ако е бодър духът, душата не може да блуждае и стои в земния затвор. Блудството именно е престъпно търсене. Ако една душа загуби своя дух покровител, тя е свободна, но тая “свобода” води към гибел.

      Всяка душа си има своя съдба. Това е човешко същество, разгледано като една съвкупност, което образува, чрез свободна употреба на своята воля, елементите, които са му дадени за успех или неуспех за напред. Това е пътя на човешката монада, що се превъплъщава.

   Всяка душа също е определена да мине през друг ускорен път – чрез закона за благодатта. Божественото аз в човека поддържа тоя ред, оживява това желание, движи напред една горе долу очистена душа.

                     34. “ И тъй ,бъдете съвършени , и вие дума Иисус Христос(Ев.Матея 5,48),както е съвършен вашия небесен Отец.”

   “Обаче ние получаваме мъдрост между съвършените ,ала не мъдростта от тоя век, нито от властниците на тоя век който преминава”(І посл.Кор. 2,6).Ап.Павел с това иска да рече: науката (мъдростта на съвременните книжници) е по-несъвършена от Божията мъдрост (Отношение според нас 18:35).Рудолф Щайнер запознат добре със съвременната наука, направо заявява : “Познанието наричано днес научно, не би могло да проникне в по-горните светове”.

   “ И тъй ние,които сме зрели, нека мислим така ;и ако мислите вие другояче Бог ще ви открие и него.”(посл.Филип.3,15). С това ап.Павел иска да рече : земната наука, която се стреми към съвършенство, има да догонва окултното познание на Христа.

   Иисус Христос препоръчва на свидливия богат момък : Ако искаш да бъдеш съвършен, иди продай имота си, и дай на сиромасите; и ще имаш съкровище на небесата; и дойди, та ме последвай.”Господ Иисус е искал да рече, какво стремежът към съвършенство  иска скъпи жертви, които биха накарали Духовете да възнаградят с “нетленни познания” пожертвувателя. С тия думи Господ е изразил съвременното посвещение. Йохан Волфганг Гьоте изразява съвършения подвиг с тая бележита фраза :”Гдето си ,бъди цял.”

   Съвършенството чрез Христа го имат светиите (послание Колосяни 2,10).Съвършенството се изразява в чистота и святост при говорене (Иаков 3,2).Заповядано е на светиите да го търсят, да се стремят към него.

 Ако човек упражнява някоя добродетел, той не знае доколко е сериозен и точен в своята практика и не може да размери заслугата си или да се укори сам, защото душата му не може да даде точна мярка.

     Човешкото правосъдие е несъвършено, ето защо се казва :По добре е да се пуснат 10 виновни ,отколкото да се накаже един невинен.

   Ако дори си представим съвършен съдия човек, той пак не може с математична точност да установи, кое е достойно и кое недостойно в нравствеността, как трябва да се наказват престъпниците и да се награждават заслугите. На земята хората мерят нравствените постъпки с пари; в света на духовете нравствеността се измерва с духовна красота; в Божествения свят мярката е Христос.

   Човешкият разум постоянно блуждае и търси истината. Тоя разум иска задоволение. Кой може да му го даде, освен вечния стремеж към съвършенството. Само един живот е недостатъчен за това.

   Соломон се обръща към Бога (ІІ книга Паралипоменон, 6,36 )и дума :”Кога съгрешат пред Тебе,- защото няма човек, който не би съгрешил, - и Ти им се разгневиш и ги предадеш на неприятеля, и ония които са ги пленили, ги отведат в близка или далечна земя .. тогава чуй от небето молитвата им” ( 37,38,39).

   В книгата на Йова (гл.9,20)четем:”Ако взема да се оправдавам, самите ми устни ще ме обвиняват; ако съм невинен,Той ще ме признае за виновен”. “Видях предела на всяко съвършенство, но Твоята заповед е безмерно широка.”(Псалм.118,96).

  “Няма праведник на земята,който да прави добро и никак да не греши”(Екл. 7,20).

 “Ако кажем нямаме грях, себе си мамим и истината не е в нас” (І посл.Йоан 1,8).

   Съвършенството е особено важно за вътрешното нравствено естество.Чрез него човек се наслаждава от Божия закон. Ала преди да се прероди душата в Господа, тя се превъплъщава.

От това положение извличаме следния духовен закон . При кармично изкупване на живота из широкия път,

изпитанията идват равномерно закъснително;

при отплатата из тесния път изпитанията идват равномерно ускорително.

                     35. “Ревността за тоя дом ще ме изяде” (Ев.Йоана, 2,17).Това е казано и в Стария завет,но в цитираното място се отнася за Иисус, който от ревност за Божия храм и неговата чистота употребява насилие – бие търговците в храма с бич и ги разпъжда.

   Има окултисти (Елифаст Леви),които не приемат това място в Евангелието за вярно в буквална смисъл.

   Ала взимайки тоя разказ в обширна символична смисъл, ние вече имаме две тълкувания: а) за личността и б ) за обществото. Личността – духът в плът за даден превъплътен живот – ще трябва да разпъди от себе си – храма (“Човешкото тяло е храм на душата “, казва ап.Павел) всички търгаши, лукави духове. Така се предполага едно лично усилие, което за лукавите духове е равносилно на “бич оплетен от върви.”

   В еволюцията на човечеството се явяват епохи с ускорен темп на развой – мор,пожари, наводнения, катастрофи, земетръси, бури и войни - които действат революционно и имат значение на “ бич оплетен на върви”.

   В отделната разумна единица е необходимо да има “разядаща ревност”, която да даде тласък към пълнотата на Христа, а следовно – към завършека уроците на земния сложен живот. Когато един ученик е минал през един университет, той няма защо да играе ролята на “вечния студент от Хайделберг”,който е винаги късан на изпитите и става смешен с невежеството си. Човек има пълната възможност чрез нравствена чистота в живота и развитие на ума да скъси превъплъщенията си.  Всяко чудо на Христа(чудеса има много описани в Евангелието) е подтик да се вършат такива чудеса и от учениците. Във всяко чудо се проявява знание “ не от мира сего”.Чудото поразява човешкото въображение и е толкова по-мощно, колкото авторът се е проявил чрез него.Чудото е най-ярката форма на развитата в духовните класове личност, каквато светът познава.

   Човекът с пълнотата на Христа не иска да популяризира, а е скромен, кротък и благ. Видим ли пророци,които сами себе си хвалят и на всяко място парадират със своето “аз” можем с право да кажем :Ето това са лъжливи пророци!

   В невидимия свят се ползват с голяма независимост тия Духове, които обикновено на земята не биват зачитани. Светът пази своето си ,понеже агентите на Адам Белиал все още превъзхождат служителите и обожателите на Христа.

   На земята радетелите на пълнотата Христова, борците за раждането и новорождението се ценят след смъртта им. Няма светия или борец за чистото учение на Христа, комуто оглупелия свят да не е издал присъда, че е еретик или сектант.Ясновидецът, пророкът,светията или адептът, желаещи да свършат веднъж за винаги с превъплъщенията никога не са болезнени, и могат точно да изразят плана си и задачата си към съвършенство.

   В действителност ,хората много слабо познават оная наука,религия и философия, които ще ги изведат “ по тесния път” – към Христа Спасител. “ Известно е – казва правдиво Оскар Уайлд – че хората проявяват ненаситно любопитство към всичко суетно.” В такъв случай за здравото познание, водещо към съвършенство, остават малцина.Има една много лоша привичка в съвременния свят:оставяме бъбривците за морал и наука, а ограничаваме творците и истинските учители.

   Евангелския живот (не протестантския,а съобразния със Словото Божие) трябва да завладее широкия свят ,широкия свят не трябва със своята досегашна суета да се поставя по-горе от Евангелието.

   Истинският окултист не обръща никакво внимание на суетния свят – за него той не съществува.Най-благоприятната форма за показ и реклама на окултно-мистичното общество е отсъствието на каквато и да е парадност и церемониалност.

   Психичното общество проповядва 35 степени на духовни класове. Практически проект да се достигнат тия класове на земно съвършенство е тоя, който или вече съществува или такъв, който може да се приложи в живота при съществуващи условия.Окултното учение не предявява външно почти никакви искания.То възниква неизбежно и естествено в човека.

   Еволюцията е закон в живота.Превъплъщенията са закон за човека. Несъвършения човек естествено клони към превъплъщение. “Всеки иска рая, но пъкълът е по-близо.”

   Христос не се е занимавал да препоръчва и проповядва разни науки за преустройство на обществото и следователно, мъдростта, която е проповядвал и живота, що е живял,могат да се следват успешно, та да бъде човек в състояние да достигне щастието на преродения живот.

   Никой не знае съществото на Божеството ,освен приближения до Него помазаник.

За земята Иисус Назарянина е “път, истина и живот”, които водят от превъплъщение към прераждане на душите. 

Share this page