Дванадесетте зодиакални знака

Значение на Юнския зодиакален знак от духовно и астрологично гледище

Влиянието започва от 23 юни и трае до 23 юли. Тази зодия носи името Рак с господстващо влияние на Луната, символът на душа, която за своето безсмъртие се нуждае от Слънцето – Духа. Знакът е  . Зодията има също 3 деканади от по 10 дни всяка. Който се роди под този знак ще разполага с богат запас пасивни природни сили, ще има повече женственост, впечатлителност, възприемчивост и подчинеността на чужда, по-силна воля. Ще бъде по естество човек непостоянен, твърде много ще се увлича и често в минути на безволие, ще върши работи, които не само че няма да го интересуват напокон, но ще го карат да съжалява. Животът до 35 години обикновено протича в тревоги и промени; по-сетне става по-постоянен и по-щастлив. На близките си роднини роденият през този месец на илюзиите (число 6 = илюзия, сравни латинската подумка за Луната: Luna mendax) ще бъде твърде полезен, ако и да са възможни някои спречквания и недоразумения с братята и сестрите. От братята му един ще умре млад. Брачният живот не обещава много щастие. Наследството подир първата жена (първия мъж) ще доведе до съдене. От многото пътувания едно ще повлияе на положението и ще донесе успех в работите му. 20, 32 и 44 год. са особено нещастни, но в опасната минута помощта се явява от невиделица. Здравето ще бъде добро. Гърдите са разположени към заболяване. Темпераментът за северните ширини бива лимфатично-нервен; за южните – лимфатично-злъчен. Ръстът ще бъде среден, лицето кръгло, сиво замислени очи и тъмно-руси коси. Магнетичен знак за благоприятно влияние е изумрудът, който може да се носи върху сребърен пръстен на лявото кутре на ръката.

Новолуние (☻) са пада на 26 ден на юни 3ч. 50 м. в. Под влиянието на съединението на луната със слънцето ще изобилства влага. Първа четвърт (‚)– 3 ден юли, 12 часа среднощ. Луната се намира в противна на слънцето посока. Изобилно на топлина. Пълнолуние (☺) почва на 11 юли 3½ ч. в. и се характеризира със сухост. Последна четвърт (ƒ) се характеризира с хлад и настъпва на 19 юли 8 ч. с. Новолунието е благоприятно, пълнолунието – неблагоприятно за посев или други земеделски работи, първа и последна четвърт имат средно влияние.

Първа десетица на Венера

Трае от 23 юни до 2 юли включ. (1° до 10°). Духът й е Sothis. Той дарява на родения през това време голяма привлекателност – външна красота и симпатичен характер. 24 юни – завист, твърде слаба воля; 25 юни – слаба воля; 26 юни – страстност; 27 юни – много неприятности поради мекушав характер; 28 юни – прахосничество, упоритост; 29 юни – избухливост на характера; 30 юни – нещастие в семейния живот; 1 юли – трудолюбие и отсъствие на вечно честолюбие; 2 юли – успех в предприятията.

Втора десетица на Меркурий

Втората десетица (деканада) държи от 3 юли до 12 вкл. (11° - 20°) и се управлява освен от Луната, изобщо от планетата олицетворяваща хитростта – Меркурий. Духът, който влияе, носи име Sith и донася на родения през това време (3-12 юли) раздразнителност. Тази десетица е пригодна за печелене на богатства, макар че цялата зодия на Рака предсказва несполука в търговски предприятия и във всички финансови сделки. 3 юли е ден на морски пътувания; 4 юли – зверски инстинкти, които могат да доведат до престъпления; 5 юли – твърде талантливо естество; 6 юли – щастлива младост, бърз успех в занятието; 7 юли – хитрост, неразположение към брачен живот; 8 юли – борба, съпроводена с успех; 9 юли – пълно отсъствие на енергия, слаб характер; 10 юли – загуба на състояние чрез игра; 11 юли – музикални способности; 12 юли – постоянна зависимост от другите, несполука.

Трета десетица на Луната

Третата десетица държи от 13 юли до 22 юли вкл.

(21° - 30°). Нейният дух е Thuimis (Туимис). Той дарява родения през тези дни с лек, симпатичен характер, чести пътувания. 13 юли – загуба на състоянието, невъзможност да се нареди на работа, поради частни, неочаквани пътувания; 14 юли – безсъзнателност, апатичност, отсъствие на инициатива (почин); 15 юли – любов към местене от място на място, към странстване, опасност да падне от височина; 16 юли – силно равито честолюбие, успех в работите; 17 юли – любов към излагане и търсене на опасности и затруднения,  неотстъпчив характер; 18 юли – чести промени в живота, опасност да падне и се нарани силно; 19 юли – тих, мирен нрав, склонност за попадане под чуждо влияние; 20 юли – влечение към селски живот, мечтателност, симпатичен характер; 21 юли – опасност от внезапна или насилствена смърт; 22 юли – слаба воля, неустойчивост в своите възгледи и действия.

Допълнително въздействие

Допълнителното въздействие посочва на други планети. Така от 23 юни до 28 юни се прибавя към горе казаното, влиянието на пл. Марс, посветена на силата във физическото поле и добродетелта в духовните области. 29 юни до 5 юли вкл. е влиянието на пл. Юпитер. Тя донася постоянство в духовните полета и за вечността свидетелства още на земята. От 6 до 12 юни (седем дни се простира магнет. влияние на пл. Меркурий, която на физич. поле дарява милосърдие, а отвъд – правда. От 13 юли до 19 юли владее Венера с красотата на физ. поле и любовта на духовните области. Последните три дни на зодията (20, 21 и 22 юли) са  под влиянието на Сатурн, който свидетелства за славата на физ. поле и за завършеността на духовните светове.

Значението на Юлския зодиакален знак от духовно и астрологично гледище

Влиянието започва от 23 юли и трае до 22 август. Тази зодия носи името Лъв. Този зодиакален знак служи за символ на сила, сърдечност и енергия. Като се разглежда кабалистично, той напомня за сърцето на универсалния Адам, а на езотеричната карта на Небето, отговаря на Юда (сравни кн. Битие, гл. 49, ст. 9:10), комуто Бог чрез патриарха предсказал славна участ, защото бил неустрашим и със силна воля. От всички астролози е забелязано, че родените под съзвездието Лъв (от 23 юли до 23 август) обладават силно здраве и чудесна способност да се поправят веднага подир боледуване. Те биват обикновено с висок ръст, широколещести, с околчесто лице и златисти коси. Все пак, последните десет градуса на тази зодия дават среден ръст. Надарени със стремеж към всичко възвишено, идеално, те неволно заразяват всички със своето неподправено чувство. Като обладават доста добро сърце, те са отзивчиви на нуждите на своите ближни и снисходителни към техните грешки. Умствените им способности са твърде развити; те могат да бъдат така също даровити оратори. Постоянството е отличителна черта на техния дух. Бележито е това, че всеки намиращ се под влиянието на Лъвското съзвездие е скромен и не обича почестите, мрази разкоша, а при все това съдбата му праща и почести и разкош. Опасност през време на пътуване застрашава бащата на родения под това съзвездие. Семейната жалейка може да се отрази гибелно на материалното положение. Сватбата може да доведе до караници и крамоли с роднините. Семейният живот ще бъде изпълнен с тревоги. Най-старият син може да умре в ранна възраст. От болестите опасни са и трябва своевременно да се лекуват следните: ревматизъм в краката и страдания на пикочния мехур. Магнетичен знак за благоприятно влияние е рубинът, който може да се носи на пръстен, на огърлица, кръстче и пр.

Новолуние се пада на 23 юли 10 ч. 50 м. с. (само за 1911г.). Под влиянието на съединението на луната със слънцето изобилства влага. Първа четвърт (за 1911г., а за друга год. друго число). 2-ри ден Август 2 ч. сл. обед. Луната се намира в противна на слънцето посока. Изобилие на топлина. Пълнолуние почва на 10-и ден август 5 ч. 25 м. с. и се характеризира със сухост. Последна четвърт (за 1911г. 17 август 2 ч. 41 м. в.)  се характеризира с хлад.  Новолунието е благоприятно, пълнолунието – неблагоприятно за посев и др. земеделски работи; първа и последна четвърт имат средно влияние.

Първа десетица на Сатурн

Трае от 23 юли до 1 август вкл. Духът покровител е Афруимис. Той дарява голям литературен талант. Понеже в тази десетица на Лъвското съзвездие се намесва Сатурн – планета нещастна и губителна за физическата област, добрите страни на Слънцето се обезличават. Действието на Сатурн в отрицателна насока е бавно: опасността и нещастието се приближават с тихи крачки, но затова и не си заминават скоро. 23 юли донася на родения разположение към различен род спорт, особено лов. Предвещава добър успех във всички работи. 24 юли показва опасност да се потъне или претърпи корабокрушение. Изобщо тази зодия за своите родени показва голяма опасност при пътуване по вода. 25 юли – силни страсти, много пъти заглушаващи гласа на съвестта. Самотна старост. Загуба на любимите нам. 26 юли – посочва на дипломатическите способности и верен успех с това поприще. 27 юли – успех в работите. Учената кариера ще бъде най-подходяща. 28 юли – успех във военната служба. 29 юли – силна воля, бляскаво положение, благодарение на енергията. 30 юли – твърде развит ум. 31 юли – опасност от преждевременна насилствена смърт.

Втора десетица на Юпитер

Трае от 2 до 11 август вкл. Духът покровител е Ситацер. Отличава се с излишно самомнение, водещо към чести грешки. Добри способности за рисуване. Бележито красноречие. Ала намесата на пл. Сатурн е гибелна, злотворна за физическата област, намесата на Юпитер, респективно в тази зодия, докарва дружелюбие и небесна сила.

Само в един случай Юпитер е вредоносен – там, където се среща с числото осем (числото на физическото и духовно страдание). С три и шест предсказва въздигане в живота. В съзвездието на Лъва Юпитер показва за родените висок ръст, добро телосложение, руси или златисти коси, красива външност.

Сърцатост и сила на волята. Добър другар и защитник на слабите и нещастните. Честолюбие и бързина в решенията. Докаченията произвеждат силно впечатление, но скоро минават. 2 август показва за родения страстен темперамент. 3 август – богатство и добро положение посредством женитба. 4 август – силна воля. 5 август – загуба на състояние по лична вина. 6 август – бляскави способности, успех в работите. 7 август – посочва на упоритост и самомнение. 8 август – труден живот, далечни пътешествия. 9 август – трудолюбие, изобретателен ум. 10 август – живот пълен с борби, които няма да свършат успешно. 11 август – големи научни способности, влечение към всичко тайнствено.

Трета десетица на Марс

Трае от 12 до 21 август вкл. Духът покровител е Huonisie. Показва бляскава кариера, често пъти и неочаквана. Особен успех във военното поприще. Вторичен брак. Марс принадлежи към числото на активните планети и в него преобладаващо качество се явява сухостта. Неговите вибрации (трептения) са електрически, огнени, докарващи астрологична опозиция и възмущение. Съединеното влияние на Слънцето в съзвездието Лъв и Марс, т.е. времето от 12 до 21 август вкл., показва ръст повече от среден, здрав организъм, горещ, ала добър нрав, благородство и вярност в дружбата. 12 август посочва за родения през зодията любов към кабинетни занятия, успех в научната кариера. 13 август – опасни болести. 14 август – дипломатически способности. 15 август – тежък живот, изобретателен ум. 16 август – опасност от потъване, живот пълен с тревоги. 17 август – показва влечение към селски живот, трудолюбие. 18 август – голяма опасност да се върши престъпление, да стане убиец. 19 август – симпатичен характер, множество приятели. 20 август – щастлив семеен живот. 21 август – любов към гимнастически игри и забави, големи странности в характера, прищевки.

Допълнително въздействие

Допълнителното въздействие иде от намесата на други още планети. Така, от 23 до 28 юли вкл. въздейства допълнително зодията Сатурн, планета злощастна и вредоносна на физическата област. От 29 юли до 3 август вкл. се простира допълн. въздействие на Меркурий, който изменя отчасти своите качества в зависимост от лъчите на другите планети и поляризира слънчевите лъчи в нашия мозък, определяйки насоката и влечението на нашия mens (ум). От 4 до 9 август вкл. господства допълнително планетата Венера, която е магнетична и с благодетелно влияние над човека. От 10 до 15 август вкл. се чувства допълнителното влияние на Юпитер, първа величина в средата на щастливоносните планети. От 16 до 21 август вкл. влияе допълнително на Лъвската зодия планетата Марс, която е дейна и придава предприемчивост, нетърпеливост и избухливост на характера.

Значението на Августовския зодиакален знак от духовно и астрологично гледище

Влиянието започва от 22 август до 24 септември. Зодията носи има Дева. Зодиакалният знак на това съзвездие принадлежи на Меркурий, който въздейства главно денем . Нощното въздействие на тази планета е в зодията на Близнаци (май). Който се роди в зодията на Дева ще бъде със среден ръст, строен, с черна коса, лимфатично-нервен темперамент. Със слабите части на неговия организъм ще бъде повече склонен към заболяване, особено краката, черния дроб и стомаха. Такъв човек обладава добри умствени способности, любов към научните знания и четенето съставя за него най-доброто време за преминуване. Роденият бива религиозен и се увлича от всичко тайнствено; не рядко той отива на някой манасатир. Без да се гледа на неговия открит характер, на неговата откровеност, на всегдашното му желание да се изказва без да крие своето мнение, да се узнае такъв човек е доста трудно: той за всякога си остава някаква загадка дори за най-интимните другари. Обладавайки силна воля, тези люде на зодията Дева все пак се подчиняват на чуждо влияние, макар и мъчно да се убеждават. В младите години и в ранно детство ги заплашват опасни заболявания и телесни повреди. В семейното огнище не ги чакат много радости. Брат или сестра ще загинат от насилствена смърт. Любовта ще донесе много нещастия и въобще съпружеският живот няма да се размине без катастрофи. Четиринадесетият ден от зодията (5 септември) е особено фатален в този случай, тъй като силно страстната и незнаеща въздържание природа няма да се стеснява от нищо за удовлетворение на личните прищевки. Материалното положение ще се създаде чрез личен труд, но добитото богатство твърде много ще пострада от безразсъдни разпилявания. Ще има много приятели, но те няма да играят никаква роля в живота, с изключение на едного, с когото запознаването ще стане през време на пътешествие. Неговото влияние ще удари печат на съдбата на родения, но между това влиянието не ще бъде продължително.

Магнетичен знак за благоприятно въздействие е жълтият сапфир (котешки очи) и ахат, които могат да се носят под вид на пръстен, огърлица, обеци и пр.

Новолуние се пада на 24 август 6 ч. 45 м. сутрин (само за 1911г.). Под влиянието на слънцето и луната се появява изобилно влага. Първа четвърт е на 31 август 6 ч. 52 м. в. (1911г.). Луната се намира в опозиция на слънцето. Изобилие на топлина. Пълнолуние почва на 8 септември 6 ч. 25 м. вечер и се характеризира със сухост. Последна четвърт е на 15 септември 8 ч. 21 м. в. (1911г.) и се характеризира с хлад. Новолуние се пада на 22 септември 5 ч. 8 м. в. Новолунията са благоприятни за посев и др. земеделски работи; първа и последна четвърт имат средно влияние.

Първа десетица на Слънцето

Трае от 22 до 31 август вкл. Дух покровител е Тумис. Първата десетица (деканада) обещава дълъг живот, срамежливост и скромност, способност към физика и механика. В съзвездието на Дева слънцето означава богато надарена природа, възвишени, идеални стремежи, силна воля, фаталност в живота. Малко щастие и слабо здраве до 35 година. Несравнено ще бъде по-добре по-сетне. Опасност да загуби възрастни деца. 22 август показва за родения под това съзвездие страстна природа, любов към удоволствията, успех; 23 август – мечтателност, слабост на волята, влечение към тайнственото; 24 август – успех в работите; 25 август – любов към селски живот, занятие със селско стопанство, което  ще му донесе добри плодове; 26 август – успех във военното поприще; 27 август - красива външност, страстна природа, силни покровители; 28 август – симпатичен характер, живот доста тежък; 29 август – литературни способности; 30 август – влечение към тайнственото, мечтателност, добър артистичен талант, нещастие в женитбата; 31 август – добро материално положение, за жени – несполука в съпружеския живот.

Втора десетица на Венера

Тука духът покровител е Топитус. Тази деканада, траяща от 1 до 10 септември вкл., дарява родения с трудолюбие, търпение и спестовност. Ако символично означим физическия мир със знака Телец, за духовния мир има следните три подразделения: ум (знак Лъв), душа (знак Дева) и дух (знак Орел). С други думи, съзвездието на Дева съобщава интуитивност, състрадание към скърбите и тъгите на ближните и заставя родения под тази зодия да действа под впечатлението на съчувствието. Това още повече се засилва с влиянието на Венера във втората деканада, планета магнетична и с меко, добро влияние. Съзвездието на Дева с Телеца и Козирог съставя триъгълника на физическия свят. 1 септември показва за родения под съзвездието Дева гениална природа, силна воля, бляскава кариера. 2 септември – опасност да стане неволна причина за голямо нещастие на някой приятел. 3 септември – спокоен и щастлив живот, богатство. 4 септември – тежък, труден живот. Вечна зависимост от другите. Опасност от телесни повреди. 5 септември – робски, срамежлив характер. Нежност. Доброта. 6 септември – успех във всички финансови работи. 7 септември – благоразумие, предпазливост. Втората половина на живота спокойна и щастлива. 8 септември – добър къщовник, живот дълъг, оставящ дълбоки следи след себе си. 9 септември – безпокоен характер, пълен с всевъзможни странности. Любов към телесни упражнения. 10 септември – живот, изпълнен с тревога.

Трета десетица на Меркурий

Духът покровител е Афут (Aphut). Който се роди под неговото влияние, ще  обладава твърде изобретателен ум, любов към естествените науки и въобще талантлива природа, ала животът му готви много скръб и разочарование, особено в семейния съюз. Страст към игри ще го доведе до загуба на състояние. Изменчивата природа на планетата Меркурий ни заставя да придаваме огромно значение на тия планети или знаци на зодиака, с които той се намира в конфигурация, тъй като влиянието му всецяло зависи от тия условия, в които той се среща при момента на раждане. Като поляризира слънчевия лъч в човешкия мозък, Меркурий определя с това самата насока и влечението на това, което можем да наречем наш външен ум (mens). Освен това, той управлява езика и нервната система. Трептенията на тази планета са различни. 11 септември показва за родения под съзвездието бляскаво обществено положение, богатство; 12 септември – твърде страстна, незнаеща въздържание природа, която не се спира пред нищо; 13 септември – всяка работа, гдето вода се явява двигател, може да даде добри резултати; 14 септември – много нещастен в живота; плен или изгнание; 15 септември – избухливост, раздразнителност, желание за властване; 16 септември – другарите ще бъдат полезни твърде много. Симпатичен характер; 17 септември – отсъствие на енергия, гибелно отразяващо се на целия живот; 18 септември – талантлива природа, много приятели, многочислено семейство; 19 септември – мистицизъм. През 1911-1912 г. числото шест (шести месец, шести ден; девети (6+3) месец, шести ден са благополучни); 20 септември – опасност от мозъчни болести или рани в главата. Родените често биват неми; 21 септември – изпитания, борба.; 22 септември – добро състояние след първоначални мъчнотии; 23 септември – начало на по-духовен живот  върху земята.

Допълнително въздействие

В допълнителното въздействие вземат участие следните планети: Меркурий от 22 до 28 август, Венера от 29 август до 2 септември вкл., Юпитер от 3 до 7 септември вкл., Сатурн от 8 до 12 септември вкл. и Марс от 13 до 23 септември вкл.

Опасни родилни моменти през тази зодия са 25 август сутринта, 7 септември на разсъмване.

Значението на Септемврийския зодиакален знак от духовно и астрологично гледище

Съзвездието “Къпони” се счита дневен дом* на Венера. Който се роди под този знак обладава талантлива природа, развит ум и възвишени стремежи. Влиянието на зодията започва от 24 септември и трае до 29 октомври. Без да се гледа на горните бляскави качества, тези, които се раждат под зодията, рядко си пробиват път като практически деятели и повече предпочитат да обсъждат на теория своите великолепни идеи, отколкото да ги прилагат делом в живота. Първото впечатление действа на тях твърде силно и те за дълго не могат да се отделят от неговата власт. Недоверчиви към себе си, като не разчитат на своите сили, тези люде изпускат много обстоятелства в своя живот и, ако на пътя им се удаде възможност да достигнат добро обществено положение, богатство или слава, това става главно благодарение помощта на обкръжаващите ги, а не на тяхната лична дейност, заслуга или старателност. Донякъде те са любимци на щастието, макар често подхвърлени на неговия каприз. Така между 33-а и 35-а година внезапна промяна може да бъде причинена от някоя катастрофа: в такъв случай, обаче, както изобщо за всички постигащи ги злополука, виновници са те сами. Причината на тяхната злополука се заключава в отсъствието на енергия, на слаба воля, немощна да заповядва на страстите. Чувствеността е твърде много развита в този тип хора и древните окултисти забелязвали, че те обикновено ставали жертва на своите бурни чувства. Понеже “Къпоните” са втория знак на Въздушния триъгълник (този триъгълник съставя съзвездието на Близнаци, Къпони и Водолей) и символизират справедливост, равновесието и обладанието те показват на тлеещи способности, които при надлежен развой ще докарат прекрасни резултати. Като се вземе пред очи, че Триъгълника на Въздуха се управлява от Сатурн и Меркурий, може справедливо да се заключи, че при благоприятно положение на тези две светила роденият има шансове да разчита на успех във всяка работа.

От изкуствата, богато може да бъде застъпена музиката, особено религиозната. Съзвездията на Лъва, Къпоните, Овена, Стрелеца и Скорпиона показват на добро здраве и предвещават продължителен живот. Който се роди под влиянието на “Къпони” ще страда на стари години от бъбречна болест, от частична неподвижност на ръцете и краката. Що се отнася до работата, до избиране какво – годе практично занятие, преданието препоръчва да се залови такава работа, където водата се явява двигател. Тогава щастливият излаз на предприятието е напълно осигурен. Съзвездието на Къпони дарява красота, висок ръст, тъмни коси и сини или тъмносиви очи. Брилянтът съставя магическия знак (белег) на родения под тази зодия кален сегмент (отрез). Темпераментът бива нервнозлъчен за северните от нас страни и сангвиничнозлъчен за южните. Влиянието на Къпони върху човека според трите области на естеството (физическа, духовна и божествена) е следното:

  • На физическата област се отразява в тъмнорусите коси, сините очи, бялото лице, досущ хармонични форми, среден ръст;
  • На духовната област – характер добър и любезен, чувства горди и благородни;
  • На Божествената област – равновесие на външните възприятия и интуицията, правда по отношение към себеподобните и като сетнина на това, предчувствие и схващане духом нещата.

През тази зодия (24 септември – 22 октомври) най-добре може да се спечели вярата, защото духовете, носещи тази добродетел през това време изобилстват: от другите добродетели, към чието обладаване трябва да се стреми всеки духовен човек, любовта се спечелва през тази зодия най-мъчно.

В духовно отношение има две опасности, за които окото на духознаеца е необходимо да бъде будно:

  • Да се говорят много и излишни думи;
  • Да се сърди безпричинно и неуместно човек.

Срещу първата да се постави мълчанието като добродетел на вечността, а срещу втората опасност да се противопостави духовното трудолюбие, търпение и попросване помощ от Горе.

Под влиянието на Къпони са още растенията Lepidium savitum, бялата роза, лозата, теменугата, захарната тръстика и лимоновото дърво; животните: магарето и гъската; камъните: брилянтът, белият мрамор, шпатът и всички бели кварцове.

По своето положение на небето Къпоните биват южни, западни и есенни, по своите елементни качества те са въздушни, сангвинични, топли и влажни, подвижни и докарващи сладост (в плодовете: гроздето, захарта  и пр.). характерите под тази зодия имат главно мъжка отсянка, рязкост и променливост.

Първа десетица на Луната

Трае от 24 септември до 3 октомври вкл. Духът покровител е Serucuth. Тази десетица (деканада) дарява на родения любов към всичко прекрасно, състрадание към ближния, на когото ще бъде защитник през целия си живот, а също така необикновено живо въображение. 24 септември за родения показва разпаленост в характера, която може да докара лоши последици за духовния човек, роден или нероден под тази зодия. 24 септември е лошо число. 25 септември – религиозност за родения; за работа изобщо лошо число. Роденият този ден на зодията ще има голям успех в научно поприще. 26 септември – за родения склонност към селски живот. Несполука, много неприятности. 27 септември – опасност да пострада от огън или огнестрелно оръжие. За работа – неблагоприятен ден, макар че иначе числото 27 е добро. 28 септември – голяма скръб в живота, но подир нея щастие ще заличи следите й. За работа среден. Добър ден за молитва. 29 септември – опасност да падне от много високо място. Страстен темперамент. За работа със средно влияние. 30 септември – загуба на любимо лице. Самотия. 1 октомври – опасност от насилствена смърт. Добър ден за лична молитва, за ближните нам и покойници. 2 октомври – малко радости в живота. Бурни страсти. Катастрофи. 3 октомври – хитрост за родения този ден. Скръбно детство. Скарване с бащата.

Втора десетица на Сатурн

Втората десетица се намира под влиянието на Сатурн, планета, на която няма човеци в плът, но духове, които изпращат следните дарби на земните жители, родени под тази зодия: способност към науките, склонност към уединение, неспокоен бунтовнически характер, постоянно дирещ промени. Хората от този тип страдат от мъчителни съмнения; тях ги измъчва всякога почти недоволство, те все нещо търсят, жадуват, втурват се жадно към някое малотрайно световно желание. Обичат черния цвят на дрехите, избират блатисти, тъжни места за живеене; тези люде залитат за препирни, противоречия и крайности. В убежденията си поддържат атеизма или суеверията, в музиката се отдават на сериозни контрапункти (Вагнер, Паганини и др.). Ако в мрачните минути на техния живот биха могли поне малко да надминат себе си, те биха имали сигурен успех.  Щастието като че ли ги покровителства, но те не умеят да го търсят и много пъти сами бягат от него. Покровител дух на тази десетица е Атерехинис (Aterechinis).

Тя държи от 4 октомври до 13 октомври вкл. 4 октомври за родения дарява неспокоен характер, вечно разкъсване от неуместен страх и заедно с това, страшно безгрижие и леност. 4 число – добро за лична молитва, за покойниците и за ближните. 5 октомври – нещастен семеен живот. За работа – със средно влияние. 6 октомври – сценичен талант, грация, любов към музиката. 7 октомври – лекомислие, непостоянство. Ден добър за молитва. 8 октомври – страст към пътуване, трудолюбие, търпение. За работа среден. 9 октомври – загуба на състояние; големи неприятности. Съмнение. 10 октомври  - щастие в семейния живот. Богатство. Ден добър за молитва. 11 октомври – успех в предприятията. За работа средно благоприятен. 12 октомври – склонност към затворнически живот. Успех във всичко, отностно религията. 13 октомври – несполуки, нещастия. За работа среден.

Трета десетица на Юпитер

Тази десетица трае от 14 октомври до 23 октомври вкл. Духът покровител тук е Arpien. Без да се гледа на това, че тука се с струпало благотворното влияние на две планети (Венера и Юпитер), участта на родения под тази трета десетица на Къпони е по-малко благоприятна от участта на предходните две десетици. Силно е развита страст към удоволствията. Отсъствието на енергия и женоподобният характер правят човека отпаднал, ленив и всецяло роб на инстинктите. Случаи на самоубийства не са рядкост. В женския хороскоп подобно положение предрича тв. красива външност, голяма доброта, любов към бленуване и нещастен семеен живот. 14 октомври показва на родения несполуки , нещастия. Ден за молитва и добри мисли добър. 15 октомври – катастрофа, която ще промени на добро живота. Ден също добър за молитва. 16 октомври – способност към естествените науки, към медицината. Ден със злотворно влияние, макар 16 число да не е лошо. 17 октомври – високомерие и превзетост, водещи към големи грешки. За работа средно влияние. 18 октомври – пустославие; физическа красота; неочаквани приятни изненади. Ден с благотворно влияние. 19 октомври – много врагове, сполучлив излаз от борбата. Доста силна воля. Много благоприятен ден за работа. 20 октомври – доброта, състрадание към участта на бедния и злощастен ближен. Ден добър за положително дейни мисли. 21 октомври – слаба воля, тежък и труден живот. Ден на злосторно въздействие. 22 октомври – склонност към мистицизъм; слаба воля. За работа среден. 23 октомври - опасност от насилствена смърт.

Най-добри молитвени дни през седмицата са: сряда в 7 часа сутринта, 9 часа сутрин и 1 часа вечер; четвъртък в 3 ч. след обед; петък в 3 ч. и 7 ч. след обед и вторник 9 ч. с. и 9 часа вечерта. Новолуние (1911г.) почва от 22 септември 5 часа след обед. Първа четвърт – 30 септември, 1½ след обед. Пълнолуние – 8 октомври 7 ч. в. Последна четвърт – 15 октомври 2 часа 10 м. с. Новолуние – 22 октомври 6.ч. 40 м. с. Новолуние благоприятно за земн. работа, пълнолуние – не; другите средно.

Есента и началото на зодията почват от 24 септември (за 1911г. 7 ч. с.).

Допълнително въздействие

Допълнителното въздействие на Къпони иде от пет планети. От 24 септември до 29 вкл. влияе още Сатурн, планета на слаботелесните люде, бледните и високите на ръст, с мургава набръчкана кожа, с дебели и гладки косми, които скоро упадват. Очите им са черни и печални; ушите – много големи; носът – къс и тесен. От 30 септември до 5 октомври вкл. влияе още Венера, планета на женската красота и мекия характер. От 6 до 13 октомври влияе допълнително Юпитер, планета на силните телесно люде, със среден ръст, бяла и чиста кожа. От 14 до 17 октомври вкл. се примесва влиянието на Меркурий, планета на младоликите люде. От 18 до края на зодията (22 октомври) се прибавя допълнително влиянието на планета Марс, която дарява безспокоен и деспотичен характер на земните населници.

Значение на Октомврийския зодиакален знак от духовно и астрологично гледище

Дневното гостуване на планетата Марс е в съзвездието на Скорпион, напомня за алигорична змия, която е станала причина за падението на първия човек (кн. Битие, гл. 3). Това съзвездие, чиято зодия се простира от 23 октомври до 21 ноември вкл., ако разглеждаме кабалистично, то ще ни разкрие тайната на раждането и езотеричната карта на Небето, именно на Яковия син Гад, комуто патриархът предсказал победа след поражението (кн. Битие, гл. XLIX; 19 ст. – Гада ще разбият разбойници, но и той най-после ще разбие). Така, щастливият жител на рая, който е бил в 35 духовен клас, е узнал, що значи угризение на съвестта и е  създал множество всевъзможни беди; той е загубил душевната си чистота в пропастта на телесните наслади, ала все пак предишното блаженство ще му се възвърне, щом духовното същество възтържествува над физическото и загубените класове наново се спечелят (виж “Значение на духовните класове” – издание на Общ. Пс. Изд. Д.). Който се роди под този зодиакален знак ще бъде със здраво телосложение, среден ръст, с черни или тъмно руси коси, изобщо с лице подобно на орел. Енергични, любящи, движенията със силна воля, склонни са към замисленост, горделиви и донякъде себелюбци. Опитът е показал, че от тях в повечето случаи излизат бележити лекари, особено хирурзи. Природата им е дала добро здраве. Влиянието на Венера през това време (23 октомври до 22 ноември) причинява някой недостатък на лицето (образа) и увеличава чувствеността, от която и без това страдат родените през зодията (Венера влияе през последната десетица). За магнетичен знак служи топаз, който може да се носи под вид на кръст, пръстен, брошка и пр. Ако роденото дете е дошло на свят между полунощ и полуден (от 1 ч. с. до 12 ч. обед), бащата на детето се застрашава или от насилствена смърт, или от загуба на материално състояние. Забелязано е обикновено, че родените под Скорпион нямат братя или, ако има някой, той загива скоропостижно от неестествена смърт, падане от високо, ухапване  или удавяне. От болестите особено често се срещат следните: на половите органи, пикочния мехур, главоболие, злокачествено заднопроходно отверстие, предпазителна жлеза (сливица). Най-лоши числа през зодията са: 30 октомври, 4, 15 ноември и 20, през тези числа духовният човек трябва повече да се моли за парализиране на злотворното им влияние. Около 30 години възраст предстои вдовство или загуба на твърде близък приятел. Вторият брак е по-щастлив от първия. Материалното положение значително се подобрява между 25 и 30г. От многото пътувания по вода и суша едно е свързано с голяма опасност, която все пак е възможно да се избегне. Съдбата покровителства много и незабелязано родените под Скорпион. Това съзвездие символизира самомнението и смъртта. Положението му на Небето е северно; знакът му съвпада с есента. По елементните качества то е: водно, флегматично, хладно и влажно, безвкусно (плодовете не добиват вкус през тази зодия), женско, нощно, постоянно.

Под негово въздействие от растенията са следните: хвойна, боб, синчец (jsatis tinctoria), слива, жълт шивой; от камъните тези: магнит, хематит (червената желязна руда) и киновар; от животните: вълк, зелен кълвач (picus).

Влиянието на Скорпион върху човека е трояко: на физическото поле, на духовната област (I, II небе) и на Божествената (III небе и нагоре).

На физическото поле: лице средно, очи малки, цвят на лицето тъмен, коси черни, бедрените кости и краката големи, тяло здраво и добре развито, ръст среден, жизнена сила мощна.

На духовната област: характер деен, леко възбудим, сдържан, разсъдителен.

На Божествената област: воля положителна, сензитивност остра: способности към възприемане: концепции и интуиция прекрасни.

Понеже Марс господства в зодията на Скорпион, животът на родения ще бъде пълен с борби и тревоги. Има опасност от насилствена смърт чрез тайни врагове. При тази намеса на планетата Марс ръстът бива изобщо среден с дебела къса шия, пълнота; способна природа, но егоистична, хитра и водеща се по правилото на Мойсей “око за око, зъб за зъб).

През тази зодия най-лесно може да се спечели милостта, състраданието, а най-мъчно вярата. През това време духовният човек трябва да се пази от критикуване, осъждане своите ближни. През тази зодия сме длъжни да посочим пътя на жадуващия истината, да го посъветваме за правда, доброта и любов и ако до три пъти не приеме нашите съвети, да го оставим на неговата карма (закона за възмездието).

Новолуние (1911г.) се пада на 22 октомври, 6 ч. 40 м. сутр.; първа четвърт – 30 октомври, 9 ч. 15 м. с.; пълнолуние – 24 октомври, 6 ч. 20м. в.; последна четвърт – 31 октомври 9 ч. 50 м. в.; новолуние – 20 ноември 11 ч. 20 м. в. Новолунията са приятни за земеделската работа, а пълнолунията – не; първа и последна четвърт имат средно въздействие.

Първа десетица на Марс

Трае от 23 октомври до 1 ноември вкл. Дух покровител й е Сентацер. Тя предсказва много неприятности, вследствие неискрени другари, чести пътувания, ала неособено радостни, опасност да бъде ранен от едри четириноги. Роденият бива много деятелен, но себелюбив и честолюбив до крайност. 23 октомври показва многочислени беди и опасност от рани, причинени от огнестрелно оръжие; това особено е важно за роден на този ден през 1-2 ч. след полунощ (начало на първия дом). 23 число е добро за молитва и всяка полезна дейност. 24 октомври – за родения завидно обществено положение и успех в работите. За работа изобщо среден. 25 октомври – роденият ще бъде бележит философ, стремеж към усамотение; необщителност. 26 октомври – голям музикален или литературен талант. Това число е добро за молитва и работа. 27 октомври – опасност за родения от телесни повреди. За работа и благодетелно влияние на молитвата – среден. 28 октомври – трудолюбие, голямо търпение. Добро число за добри мисли и духовна дейност. 29 октомври – богатство, успех във всички предприятия относно метали. Благоприятен духовно за всекиго. 30 октомври – твърде страстен темперамент. Лошо число за духовна работа. 31 октомври – загуба на родители в ранно детство, тъжен и скръбен живот до 20-та година. За духовна работа – добър, благоприятен. 1 ноември – скритост; силен и благодетелен характер у гениалните деца; у посредствените показва отмъстителност. За духовна работа средно.

Втора десетица на Слънцето

Втората десетица на зодията Скорпион, която трае от 2 ноември до 11 ноември вкл., се управлява от Слънцето. Дух покровител е Тепизеут. Който се роди през това време ще се отличава с хитрост и много ще си пострада от бъбривостта на близък нему човек. Първата половина от живота му ще бъде доста трудна; възможни са чести злополуки. Влиянието на Слънцето в съзвездието изтъква следните черти: малък ръст, широки рамене, наклонност към затлъстяване, упоритост, раздразнителност, насмешлив нрав и любящ иронията за сметка на своя ближен. Субектите на този тип хора скриват внимателно движенията на своята душа и изобщо се отличават с недоверие към обкръжаващите го.

2 ноември показва за родения прекомерна самомнителност, влечаща голяма напаст. За работа средно. 3 ноември – съдбата ще запазва родения при всички обстоятелства на живота. Много интриги и клевети от тайни врагове. За молитва и духовна работа добро. 4 ноември – човек ще постигне завидно обществено положение. За работа средно. 5 ноември – открит, симпатичен характер, излишната доверчивост ще докара до скръбен край. 5 ноември е добър за полезни дела. 6 ноември – слаба воля; отсъствие на енергия, вяра и фатализъм. За работа благоприятен. 7 ноември – добро сърце; стремеж към всичко възвишено. За работа средно. 8 ноември – бедност; скинически живот; много неприятели. За работа и молитва добър. 9 ноември – нещастен в семейния живот; подозрителност. За работа средно. 10 ноември – алчност и скъперничество; избухлив характер; живот, пълен с борби. За работа средно. 11 ноември – далечни пътувания. Скорошни и неочаквани успехи, доставящи почит и слава. За работа и молитвено влияние средно.

Трета десетица на Венера

Третата десетица на зодията Скорпион, която трае от 12 до 21 ноември вкл., се управлява от Венера. Дух покровител е Сенцинер. Който се роди през това време, ще бъде със страстен енергичен характер, силна воля и голям музикален талант. Влиянието на знака Скорпион на Венера не е тъй благотворно, понеже тази планета се явява враждебна на зодиакалните елементни качества. Тук роденият бива по характер несимпатичен, грубиян и упорит. Нещастен семеен живот. Опасност да умре от женска ръка. Намесата на влияние от Марс още повече увеличава неблагоприятните предсказания, особено за жените. 12 ноември показва за родения неотстъпчив, строг нрав, непризнаващ подчинение. Много тежки изпитания, за работа среден. 13 ноември – живот пълен с промени. Положението не обещава никак устойчивост, закрепване. Ден със средно влияние. 14 ноември – богато надарена природа, която безплатно ще пръска своите сили. Влияние средно за всички. 15 ноември – тих, скромен нрав; твърде добро сърце. За работа неблагоприятен. 16 ноември – несимпатичен, себелюбив характер. Готовност всичко и всякога да пожертва, заради удовлетворение на своите желания. Отсъствие на идейно ръководно начало (принцип). За молитва и полезна дейност благоприятен. 17 ноември – същото в по-голяма степен; опасност да умре в изгнание. За работа средно. 18 ноември – щедрост, съчувствие към хорското нещастие; красноречие. За полезна дейност прекрасен ден. 19 ноември – религиозност, успех в живота; добро обществено положение. За всички изобщо средно. 20 ноември – добри способности; успех в научното поприще. За работа неблагоприятен. 21 ноември – красноречие; бляскава кариера.

Допълнително въздействие

От 23 октомври до 28 вкл. влияе още планетата Марс, от която духовете препращат сухост в характера и подвижност. От 29 октомври влияе допълнително Юпитер, чиито разумни същества - човеци в плът и духове – ни препращат склонност към великолепието, самоувереност и пъргавина, горди и отличителни обноски, не и великодушие. От 6 до 12 ноември вкл. се намесва още планетата Венера, от която невидимите разумности препращат склонността към удоволствията, наивността и кротостта, общителността и мечтателността. От 14 до 19 ноември вкл. влияе допълнително планетата Меркурий, от която духовете препращат хитрост, съобразителност. Сатурн влияе от 20 ноември до 13 декември. Тези люде, родени под влиянието му, са независими по характер, своенравни и тях съдбата покровителства.

Значение на Ноемврийския зодиакален знак от духовно и астрологично гледище

Планетата Юпитер, която символизира великолепието, простира своето влияние дневно в съзвездието Стрелец. Съзвездието трае от 22 ноември до 22 декември. Който се роди под негово влияние ще бъде със среден ръст, овално лице, високо чело, тъмни и светлокестеняви очи и тъмни коси. Весели и добродушни, те обичат всякакви забави, угощения и удобства. Те са бързи в своите решения, състрадателни към бедните и се отличават със справедливост. В своите мнения хората от тази зодия са твърде консервативни, педантични и горди. На установената в обществените среди дисциплина се подчиняват, установения ред на нещата с  удоволствие поддържат. Като обладават организаторски ум, те достигат блестящи резултати в сферата на практическата дейност. На тях в живота почти винаги им върви на добро и заемат предните места в обществения живот. Древните окултисти са забелязали, че влиянието на Стрелец е двойствено и намиращите се под това влияние стават или много добри или много лоши. Птолемей, който е достигнал 29 духовен клас, казва, че родителите на родения рискуват да загубят своето състояние или положение наскоро след появата на бял свят на детето. Други астролози поддържат мнението, че близките и сродниците на детето непременно ги застрашава някакво изпитание, което ще се отрази на детската съдба. До 30 годишна възраст роденият през тази зодия ще бъде изложен на чести главоболия и заболявания на гърлото. По време на едно пътуване ще се случи смъртта на бащата или на майката. Един от браковете /съзвездието Стрелец предсказва два брака/ ще бъде твърде злополучен. Най-старият от синовете ще причини много скърби. Материалното благосъстояние ще зависи от личния труд, тъй като, макар и да се очаква наследство, то ще се получи доста късно. Познатите и другарите ще се окажат твърде полезни и тяхното съдействие и съчувствие ще подкрепя детето на Стрелец в трудни моменти. Темпераментът във връзка с географското положение на местността ще бъде или нервен или нервнозлъчен. За магнетичен благотворен знак може да служи скъпоценният ясносин камък ПИРУЗЕ, който се носи под формата на пръстен, огърлица или кръст. Добрите числа през месец ноември са следните: 16, 22, 28, 29; 2, 4, 5, 7 и 8 декември; средните са тези: 23, 24, 26 и 30. Останалите са лоши и трябва духознаецът да бъде по-внимателен, за да не попадне на магнетичен ток от Черната ложа. През тази зодия може да се спечели милостта, която пребъдва вечно /псал. 51:1/ и която е противна на всякакви външни жертви и лицемерие. Мъчно може да се спечели вярата, която според ап. Павел, достигнал 23 духовен клас, е осъществяване на онези неща, за които се надяваме и поява на неща, които не се виждат /Посл. към Евреите, гл.11/.

Стрелец е символ на наградите и наказанията, а също и на кръговото движение, което описва окръжност и определя границата, управлява бедрата. Положението му на небето е южно, източно, есенно. По своите елементни качества е огнен, холеричен, топъл и сух, горчив, мъжки, дневен и общ.

Под негово влияние са – от растенията: черно-дробинка, игличината, финиковото дърво и др.

Влиянието върху човека е трояко: на физическото поле, на духовното и на Божественото поле.

На физическото поле: лице кръгло, цвят на кожата сочно червеникав, коса гъста, тъмноруса, ръст среден или по-долу от среден, глас ясен, брада дълга.

На духовното поле: характер жив, енергичен, весел, оживен, открит и доброжелателен: любов към забавите и увеселенията на чист въздух, законност, благотворителност.

На Божественото поле: организаторска способност на ума, бързина в решенията.

Има опасност от болести на бедрата и коленете.

Новолуние (1911г.) се пада на 20 ноември 11ч. 20 м. в.; първа четвърт – 29 ноември 4 ч.10 м. с.; пълнолуние – 6 декември, 5 ч. 20 м. с.; последна четвърт – 11 декември – 6 ч. 20 м. в.; новолуние – 29 декември, 6 ч. 10 м. в.. Новолунията са благоприятни за земеделска работа, а пълнолунията – не; първата и последната четвърт имат средно влияние.

Първа десетица на Меркурий

 Трае от 22 ноември до 1 декември вкл. Дух покровител е Ерегбуо. Тя придава независим характер, способност към науките и предсказва успех в съдебното поприще. Лицето им е бледо, с маслинен цвят, с детски приятен изглед. Роденият обича тайните науки, които изучава с жив интерес.

Втора десетица на Луната

Луната придава изменчивост на характера. Мъжете биват капризни, себелюбиви и неподвижни. Мъжете и жените са мекушави, пасивни по характер. Жените са особено предани и бързо се отдават на мъжете повече от любопитство, отколкото от любов. Китайците като народ са тип на Луната. Дух покровител на десетицата е Саген. Много промени дарява в живота този Дух. Откровеност и чистота на душата са обикновено нейните качества. Въображението е развито. Хората са склонни към създаване на илюзии. Мистици и флегматици често се срещат. Родените под тази зодиакална десетица на Стрелец имат много пъти пророчески сънища. В книжнината търсят романтиката, увличат се в пътувания и фантастична живопис, хармонията ги опива. Не рядко се срещат меланхолици и лишени от любовно чувство. 2-и декември показва хитрост, тържествуваща над силата.

Трета десетица на Сатурн

Третата десетица завършва зодията и държи от 12-и до 21-и декември вкл. Дух покровител е Хенен. Той дарява голяма сила на волята, избухливост на характера, остроумие и донякъде хитрост. Роденият обича философията. Хората от Сатурновия тип привличат съвпаденията в жизнените обстоятелства, независимостта и борбите. Символизира още страстта, противоположността в живота и зрялата възраст. Той е предвестник на скръбта, на болестите и караниците, управлява мислените способности.

Допълнително въздействие

Допълнително на Стрелец влияят още Юпитер, Венера, Меркурий, Сатурн и Марс. Юпитер въздейства от 22 до 29 ноември вкл. Той дарява авторитет и благородство в характера. Венера въздейства допълнително от 30 ноември до 5 декември вкл. Тя дарява веселост, съпружеска вярност, изкуство и музика. Меркурий влияе от 6 до 10 декември вкл. Той дарява умствени способности и поляризира влиянието на слънчевия приток към мозъка. От 11 до 16 декември вкл. влияе допълнително Сатурн, планетата на недоверчивите хора. От 17 до 28 декември вкл. влияе допълнително планетата Марс, която дарява войнственост и разрушителност в земните характери.

Значение на Декемврийския зодиакален знак от духовно и астрологично гледище

Символичното значение на съзвездието Козирог разяснява учението на древните за изкуплението на греха от човека. Грехът – това е човешкото непокорство и незачитане на волята на Небесния Баща; грехът – това е отделяне, отдалечаване на душата от духовното Слънце. Грехът е зимата на душите, както декември е зимен за умерения пояс на земята. Декември ни наумява слизането на душата от Астралното поле на физическата област / книга Битие гл. 3, ст. 23/. Нам е известно, че годишното движение на Слънцето се е явявало на старите народи праобраз на развоя на духовния живот и реформаторите и преобразувателите на човешкия род всякога са минавали за човешки слънца. Ако сравним астрономически положението на Слънцето през тази зодия, ще забележим, че то достига тропик Козирог тъкмо когато зимата в северното полукълбо е в разгара си: дните биват тогава най-къси, небето покрито с гъсти облаци, оловни, неприветливи, сякаш тъмнината през това време тържествува над светлината. Лесно можем да си представим по такъв начин мрачното състояние на отделените от Бога души. Така разбиран този зодиакален знак, той ни говори преди всичко за последиците от грехопадението: хората са загубили духовните свойства на своята природа и гласът на страстите е заглушил гласа на любовта. Забележително е това, че който се роди под влиянието на Козирог, бива тесногръд, себелюбец, коварно хитър и скъперник. Декември е отражение на живота на блудния син в Евангелието /Ев. Лука, гл. 15, ст. 15-17/, който далеч от бащиния си дом е пасъл свини и се е хранил с рошкови. Упорити и своенравни са родените под зодията на Козирог, траеща от 23 декември до 21 януари вкл. Те помагат само тогава на своя ближен, когато видят, че за тях е износно; на пръв план у тях е собственото ненаситно АЗ. Като следим по-нататък дневното светило ще забележим, че то постепенно започва да се възвръща на север, посоката на живота, където живителните негови лъчи пробуждат нов живот. Докато Слънцето е в знака на Козирог, то сякаш се приготвя за новата своя дейност като обновител на природата. Фантазията на народите от дълбоката древност, ръководена от хирофантите /духознайниците/, почнала да приписва на великите хора свръхестествен произход и считала козите пещери за място на раждането им. Докато АСИР, синът на патриарха Яков /кн. Битие, гл. 9, ст. 20/ съответства на ноември в езотеричната /съкровената/ карта на Небето, НЕФТАЛИМ, другият брат Асиров и син на Израил, отговаря на декември в Небесната карта. “Ти ще бъдеш като пуснат елен и ще възвестиш на света добри, приятни думи” /кн. Битие, гл. 49, ст. 21/ казва патриархът на Нефталим. Козирог символизира греха, падението на синовете Божии в примамливата материя. Управлява коленете. По положението си на небето този знак е южен, зимен. По елементните си качества – земен, меланхоличен, хладен и сух, кисел, нощен, женски, подвижен.

Влиянието му на човека е трояко:

На физическото поле: лице продълговато, израз на лицето хитър, глас нисък, коса гъста, тяло мършаво и сухо, ръст среден.

На духовната област: характер коварен и хитър, сдържан, проницателен напъти меланхоличен, себелюбив.

На Божествената област: остроумие, всякога използващ всички почти случаи; ум, що избягва трудна работа; душа, в която е слаба вярата. Изобщо казано, най-ниската степен на духовност, най-малко духовни класове.

Има опасност от болести в коленете и под коленете. Който се роди денем, ще бъде малко по-добър от родените нощно време. Така очите му ще бъдат тъмно сини, брадата малко заострена, устните тънки, придаващи на лицето малко злобен и насмешлив израз, а проницателният поглед на тесните му очи още повече увеличава неприятното впечатление. Ако Сатурн влияе в първия /1-2 часа сутринта/ или десетия /7-8 часа вечерта/ астрологичен дом, той ще придаде висок ръст, бледноматов цвят на лицето. Отличителният признак на родените през тази зодия, трябва да се признае, е себелюбието. Макар да не може да се отрече силният им ум и голямата енергия, всички техни способности са насочени по-скоро за удовлетворяване на личните интереси. Те са твърде проницателни и лесно схващат недостатъците на другите. Предпазливостта у тях е развита до крайна степен и нито една работа те не започват без предварителни дълги обсъждания. Материалното си състояние съзиждат с личен труд. В ранната им възраст е твърде вероятна опасна болест или някоя катастрофа, която ще се отрази на здравето. Бащата на детето, със своя несдържан и избухлив характер, може да създаде на своята рожба някои препятствия в живота. Във всички случаи той ще обърка нещо: или ще забрави брака на сина, или на дъщеря си. Животът на родените през декември до 42-та година е редица от неспокойствия и тревоги. Най-многото пътувания и промени често ще зависят от близките роднини и няма да допуснат по-желано нареждане на семейното огнище. Дългите и продължителни пътувания бездруго ще бъдат опасни и няма да докарат многоочакваните придобивки. Който изпитва влиянието на Козирог встъпва  – обикновено влияние е това -  във вторичен брак, при което иде да се отбележи, че първата женитба не е никак сполучлива. Често боледуват от подагра, ревматизъм и стомашни болести хората от този тип. Мнозинството са хипохондрици. Темпераментът съобразно климата е или лимфатичнозлъчен, или лимфатичнонервен. За магнетичен белег може да служи ОНИКСА, скъпоценен камък, който може да се носи като пръстен, огърлица и т.н.

Декември има следните лоши дни: 16, 19, 21, 24 и 4, 8 януари. Добрите дни са следните: 14, 25, 28, 30 декември и 1, 3, 9, 11 януари, другите имат средно влияние. Препоръчва се на духовните люде през този месец ДА ГОВОРЯТ ЗА ИСТИНАТА, която изповядват. Може да се спечели честен говор. Мъчно се добива милостта и вярата, защото у хората през това време преобладават мисли за себеугодничество и себепреданост, студеният разум господства навред.

Първа десетица на Юпитер

Трае от 23 декември до 1 януари вкл. Дух покровител е Темезо, който дарява опасни пътувания, чести промени и нещастия в любовта. Юпитер придава физическа сила на родения, среден ръст, бяла и свежа лицева кожа, плещи широки и пълни, очи големи, влажни и засмени, ушите прилепнали към главата, врат красив.

Втора десетица на Марс

Трае от 2 до 11 януари вкл. Дух покровител е Епима, който дарява голяма физическа сила, склонност към военна служба и стремеж да се достигне невъзможното, от което и делата му ще претърпят известни загуби.

Трета десетица на Слънцето

Трае от 12 до 21 януари вкл. Дух покровител е Хомот. Неочаквани неприятности, чести разочарования, измяна на приятели. Даровете на родения през тази декада: ръст среден, посталост, често някой физически недостатък, себелюбиво естество, страстно коварно скрито.

Допълнително въздействие

Допълнителното въздействие иде от пет планети: Венера, Меркурий, Юпитер, Марс и Сатурн. 23, 24, 25, 26, 27 и 28 декември се влияят още от планетата на красотата Венера, 29, 30, 31 декември и 1, 2, 3 януари имат допълнително влияние от Меркурий, планета благоприятна за разсаждане на хитростта, измамата и потайността. През 4, 5, 6, 7, 8 и 10 януари се прибавя още влиянието и на Юпитер, планета на едрите и веселите хора. 11, 12, 13, 14, 15 и 16 януари допълнително въздейства Марс. 17, 18, 19, 20 и 21 януари се влияят допълнително от Сатурн, който дарява независимостта в човешките характери.

* астрологически дом се разбира 1/12 част от небето. Има 12 дома, от които 6 дневни и 6 нощни. Един дом държи време 2 часа, 12 дома = 24 часа.

Значение на януарския знак от духовно и астрологично гледищеСъзвездието Водолей се смята дневен дом на Сатурн, сиреч последната планета оказва своето влияние денем през тая януарска зодия. Някои астролози обаче, определят дневен дом не Сатурн, а Уран, макар съгласно езотеричното предание , Уран владее Козирог декември. Изразът „ дом на планетата” означава, че елементните качества на светилото съответстват на качествата на зодиакалния знак. Като се придържаме в преданието ние ще виждаме в Козирог нощен дом на Сатурн, па и дневен и нощен дом на Уран, та щом намерим тия планети, разглеждай си хороскопа, в речения знак, ще знаем тогава , че влиянието им е голямо. Съзвездието на Водолей служи за символ на съдене и напомня урната на цар Минос, наблъскана с различни видове жребии, според личните заслуги. Ала наградите или наказанията в дадения случай се определят не за подвизите на душата, а за успехи от чисто физическо свойство : красота, сила, ловкост и подобни тем качества, нямащи нищо общо духовния мир. Това е важно за отбелязване , тъй като родените под съзвездието на Водолей , съгласно мнението на мнозина астролози, ще се отличават досежно сферата на материалния живот, във всичко външно, и за това изпитват големите превръщения на съдбата само духовното е безсмъртно , вечно и неизменно. По същата тази причина ,библейският патриарх Яков е предсказал на своя син Рувима, който на езотеричната небесна карта заменя съзвездието Водолей, голяма неустойчивост в неговото положение. ( кн. Битие, гл. 49 : 2 4 ). Така добитите през тая зодия власт и почести са подвижни като вода. Роденият през това време, като достигне значителна висота , може да се строполи отново ниско. Такова е значението на тоя зодиакален знак и разяснение на това значение намираме в кабалистичното тълкувание на Водолея. Водолей се смята принадлежащ към Триъгълника на въздуха и показва на възвишените стремежи, като не чува техния глас, иска да ги удовлетвори в друга сфера, а не в тая на която те принадлежат. Естествено той ще изхаби тяхната природа, той ще материализира нематериалното. Какви ли са съдбоносните последици на подобна материализация можем лесно да забележим в лицето на съвременния човек. Ако съдим безпристрастно, няма нито едно живо същество по цялата земя, тъй нещастно, както сегашния образован европеец, потомък на Яфета, подчинител на другите раси. В триъгълника на въздуха Водолей заема трето място, след съзвездието Близнаци ( Май ) и Везни ( Септември ). Като изобразява от себе си запад, заник слънце. Триъгълника на въздуха обещава новата зора, новия ден при съдействието на своите три съзвездия.Също и Януари значи предвестник, предварник на Новата година. Не ще съмнение, че тука става дума за духовния живот и новия ден означава новата стъпка в развоя на новия живот.Ала по какъв начин ще се достигне желания час на светлата зора при помощта на въздушния триъгълник ? Вратата на Янусовия храм е отворена за всички недоволни от съвременния ред на нещата : днес човечеството води война за по добър живот, като смята че само материалното удовлетворение значи земно благополучие и доброчестина. Как ще се затвори храма на тоя двуличен Бог ? Преди всичко, чрез близнаците или науката, тая наука, която би ни довела до хармония, до равновесие, необходимо за Везни ( 9 тия месец, ангелски чин ). Потребни са вяра и знание, чувство и разум, които да са винаги близнаци, да се уравновесяват един друг. Тогава Водолей ще престане да бъде синоним на неустойчивост, промени по всичко материално и ще бъде знамение на „ началото на края „, след което ще изчезне омразата, оная пустош в святото място.
Тогава ще пусне листа смокиновото дърво, защото тия листа смокинови, също тъй са верен признак за „ края”. Тогава Водолей наистина може да бъде изобразен, като мъж с делва вода, защото ще бъде действителния стопанин на дома, в който трябва да стане тайнството. Твърде естествено, след като и Слънцето ще покаже блясъка на своето величие, като отива в съзвездието Овен ( през Март ) мястото на неговата астрологична екзалтация. В този миг настъпва благодатната пролет. Съзвездието на Риби, което се явява преходно между Водолей и Овен, говори на кабалистичен език за мълчаливото тайнство между Природата и Божествената любов Слънцето. Според преданието Водолей дарява на родения под неговата зодия твърде развита душа и възвишени духовни способности. Сравнението му с разлистеното смокиново дърво пряко посочва на това, че чувството на любовта, жалостта и милосърдието 

съставят най- добрите му дарове. Духовните ръководители на обществото за психични издирвания и духознание посочват на членовете милостта, като добродетел, която най лесно през тая зодия се добива. Вярата , напротив, през същата зодия най мъчно се добива. Смокиновото дърво е служило за олицетворяване на идеалната жена тъй, като лозовия храст е представлявал духовно развит мъж( сравни ,гл.15 : 1-9, Евангелие от Йоана ). И смокинята и лозата са символ на хора, обновени в своята вяра. Не е безполезна да се знае, да се обърне внимание на това, че появата на човека с делвата вода, трябва да предвожда разцвета на смокиновото дърво; с други думи обновата на света ще стане с помощта на жената. Женската начало в човека, езотеризмът счита чувството, което ни учи на истина и добро, в което и което трябва да бъде вярна съпруга на нашия разум. Когато това чувство се храни с любов и вяра и не слуша лукавата реч на змията ( материалния свят ), то ще може да стане майка на обикновения човек, роден чрез силата на своята любов. В противен случай, то ще роди само братоубиец , Каин, себелюбеца и ненавистника на своите ближни. Тая душевна нежност, която се излива от делвата на Водолей довела би до победа на духът, докарала би до тържество духовния човек над физическите нагони, ако би средствата за борба, оръдията за осъществяване на великата задача, да са търсят в учението на любовта. Ала в повечето случаи всички благи намерения се развиват в условията на съвременния живот. Невъзможността да се примирят изискванията на душата с претенциите на това чудовище , наречено житейска практика, убива в зародиш всичко благородно. И не напразно Господ Иисус е казал : „ По скоро камила ще мине през иглени уши, отколкото Богат да влезе в царството Божие”. Въпросът се касае не за богатите изобщо, както разбират последователите на философския материализъм социал дeмократите, а за ония лакомници за земни блага и почести, които си въобразяват, че парата е все и вся и от средство за благороден и смислен живот, а превръща Бог на Мамон.
Пропастта между вътрешния и външния живот поражда такова страшно състояние на мъка и скръб, че човек не знае с какво, по кой начин да успокои своите терзания. За едни горчивата чаша се явява очаквана забрава, други пък се хвърлят в ярема на най низките страсти, трети захапват цевта на револвера, четвърти си загубват ума. Това са вече умопобърканите. Ние сме ги направили такива, ние които от материалните излишества създаваме щастието и от злочестината на ближния си сковаваме временните радости. Ние сме ги умоповредили. Ние сме скъсали нежните струни на душата им, не създадена за грешната земя. Всяка подобна жертва на нашето кораво себелюбие увеличава нашата вина и прибавя наказание върху везните на справедливостта. Празникът на живота е скучен за децата на Водолей. Те инстинктивно чувстват в него присъствието на Лъжовния цар. Техният мир е мирът на изкуствата,на науката и самоотвержената любов. Нека те търсят и жадуват тоя мир. Той ще им се даде , и тогава никой няма да разбие тяхното щастие.
Не може да се служи на двама господари едновременно. Който не признава това правило , той влиза скоро в задънената улица на печалните последици. Разглеждайки влиянието на Водолей само на физическото поле, някои астролози причисляват тоя зодиакален знак към числото на нещастните, предсказващи чести катастрофи в живота. Като пропускат да вземат предвид неговото въздействие на духовната сфера, те същевременно признават, как присъствието на по голямо число планети в Триъгълника на въздуха ( Везни септември, Близнаци май, Водолей Януари ), служи за верен признак на възвишена душа. Ето защо по вярно ще бъде, ако се счита влиянието на Водолей за благоприятно и да се допусне заедно с възможността да се съкратят , намалеят тия неприятности, които се срещат по пътя на родените под тоя знак. Съкращението или намаляването ще зависи от подобряването условията на нашия бит, когато живата душа няма да се задушава в тежката атмосфера на идолопоклонничеството.
Водолей символизира съдбата. Управлява костите на свирките ( над петата ), пищялите на краката. По положението си на земята е южен, западен, земен. По елементните си качества - въздушен, сангвиничен, топъл и влажен, сладък, мъжки, дневен и постоянен.
Под негово управление са от растенията : индийски нард, тамян, мирта, круша; от камъните : черния бисер, обсидияна; от животните пауни младия овен шиле.
Влиянието му върху човека е трояко.
На физическото поле : цвят на лицето светъл, коса светло руса или тъмно руса; едната част от тялото е п о- дълга от другата ( едното коляно над другото ), останалата част пропорционална, ръст среден.
На духовното поле : характер любезен и добър.
На божественото поле : интелектуалност, умствена сила, ограничена от онова, което е достъпно за чувствата, търсене на чудесни явления, любов към индуктивен начин схващане на нещата.
Болести в краката и коленете. Пътуванията за намиращите се под влиянието на Водолей са особено неблагоприятни.По време на едно от тях може да се случи неочаквано нещастие. Бащата на родения под тая зодия, която владее от 22 ри Януари до 20 ти Февруари включително също застрашава опасност или едри четвероноги или в зависимост от научните издирвания. Освен горните болести, трябва да се отбележат още следните : предразположение към гръдна болест и стомашни страдания, мигрена и невралгия. Животът е изобщо дълъг.

Първа десетица на Венера, м. Януари
Който се е родил под зодия водолей, встъпва обикновено в брак с роден под влиянието на съзвездието Лъв ( юли ). Ако при това се намеси влиянието на Венера, семейния живот обещава да е добър. Дух покровител е Ороасоер. Тая десетица подсказва болести в първите 2 години на живота. Резултатът от предприетата работа няма да отговаря на очакванията.

Втора десетица на Меркурий ,м. Януари
Влиянието е благоприятно. Дух покровител е Астиро. Той дарява добър характер, стремеж към всичко прекрасно, възвишеност, артистичен талант.

Трета десетица на Луната, м. Януари
Луната е посредница между небето и земята. В тая десетица на Водолей влиянието и не е благоприятно. Дух покровител Тепизистрас дарява на родените тежки болести до седемгодишната възраст и много разочарования в живота. 11 ти февруари показва апатия, мечтателност.

Допълнително въздействие

От 22- ри Януари до 27 Януари включително влияе още Сатурн, който във физическата област превръща изпитанията на духовни радости. От 28 Януари до 2 ри Февруари включително господства планетата Меркурий, който дарява силно развит ум, склонност към науката и търговията. От 3 ти Февруари до 10 ти Февруари включително действа допълнително планетата Венера, която увеличава чувствителността и впечатлителността у родения. Следващите 5 дни ( от 11 Февруари до 15 Февруари включително), влияе допълнително планетата Юпитер, който дарява добър семеен живот. От 16 ти Февруари до 20 Февруари включително действа на хороскопа планетата Марс, който влияе неблагоприятно, чести заболявания. Новолунията добро влияние, пълнолунията не, първа и средна четвърт средно влияние.

 

 

Значение на Февруарския зодиакален знак от духовно и астрологично гледище

„ И като повел на народа да насядат на тревата, взема петтях
Хляба и двете риби, погледна на небето и благослови; и
Като преломи, даде хлябовете на учениците, а учениците и
на народа. И ядоха всички и наситиха се. „
( Ев. Матея,гл. ХІV, ст. 19 20 )

Казват, че кардинал Нюмон, като бил в Рим, казал, какво за спасението на духовния живот на човека е потребно ново откровение. Грубата материализация на всички символи и баналното тълкуване на всички алегорични разкази, приспособявани към физическия живот, са затъмнили истинският и верен смисъл на полученото от нашите прадеди. Така, в наши дни разни недоуки проповедници, без знание и дух, продават на лековерните своите брътвежи за чиста истина, когато е знайно ,че без волята на Небето, никой не може да бъде ученик Господу.( Ев. Йоаново, гл. ІV, ст. 65 ). Това своеобразно тълкуване на свещените книги е породило днес многобройни секти на религията, особено християнската. То е обезценило тайните криещи се под историчната изложба на събитията; то е дало преднина на буквата , а не на духа.
За да се освободи душата от такъв род лъжливи или извратени отклонения, равносилно е да се търси нова благодат. Д р Кингсфорд, като разглежда разказа за грехопадението, признава, че от този момент , от който се е започнало материализацията на всичко духовно, физическият свят започнал да заема първо място и напокон затъмнил всяка представа за другия живот. Във всички времена е имало люде, които са достигнали знание и святост, като са се старали да не посвещават неподготвените, злотворците и зложелателите. „ Всички религии, казва окултистът Барле, призвани да действат за доброто в областта на невидимото, благоразумно забраняват да се занимава с окултизъм простият народ, който възпитават и запазват. „ Такъв смисъл имат и запрещенията в Стария Завет ( Левит, гл. 29 27 ст; Левит гл. 19, ст.31; Исай, гл.8,ст.19; ) И в Новия Завет има същото запрещение за ония, които търгуват за пари с дарбите. ( Деяния Апостолски, гл.16, ст.16 ) . А колко пъти Господ Иисус е заповядал : „ Не хвърляйте бисерите на свинете !”
Най много изменение през течение на вековете има древния символ за хляба и рибите. Хлябът, като продукт от израслото зърно , се отнася към тайнствата на богиня Деметра ( Церера, богиня на плодородородието ) и 

Share this page